na wymianę kotłów i OZE

1,5 mln zł na wymianę kotłów i OZE

Mieszkańców gmin Korczew oraz Jabłonna Lacka czekają proekologiczne inwestycje – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM). Do końca 2021 r. stare kotły centralnego ogrzewania zostaną wymienione na automatyczne piece spalające biomasę, olej lub wykorzystujące paliwo gazowe oraz elektryczne. Dodatkowo w ramach projektu na dachach budynków mieszkalnych montowane będą instalacje fotowoltaiczne oraz solarne.

Unijne dofinansowanie na wymianę kotłów i OZE w gminach Korczew i Jabłonna Lacka

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego, gmina Korczew otrzyma na ten cel blisko 1,5 mln zł z RPO WM 2014-2020. Umowę gwarantującą wparcie podpisali przedstawicielki zarządu województwa mazowieckiego – Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz Sławomir Wasilczuk, wójt gminy Korczew.

Urząd marszałkowski zaznacza, że mazowieckie gminy walczą z zanieczyszczeniem środowiska m.in. dzięki funduszom unijnym. Jednym z takich działań jest wymiana starych pieców węglowych na piece proekologiczne. Tym razem z dofinansowania do proekologicznego ogrzewania skorzystają mieszkańcy gmin Korczew oraz Jabłonna Lacka. Blisko 1,5 mln zł z Unii Europejskiej pozwoli na wymianę urządzeń grzewczych w budynkach jednorodzinnych. Stare kotły mieszkańcy wymienią m.in. na piece spalające biomasę, olej lub wykorzystujące paliwo gazowe oraz elektryczne.

W ramach projektu, na dachach budynków, zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne. Energia elektryczna wytworzona w ten sposób będzie zużywana na potrzeby własne gospodarstw domowych. Dodatkowo projekt przewiduje montaż instalacji solarnych z kolektorami płaskimi oraz zintegrowanie ich z działającym systemem dostarczającym ciepłą wodę użytkową.

Jak podkreśla UMWM, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw domowych, ma poprawić jakość powietrza w regionie. To wraz ze zwiększonym udziałem energii z OZE ma z kolei podnieść jakość życia mieszkańców.

Całkowita wartość projektu pn. „Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Korczew i Jabłonna Lacka” została oszacowana na ponad 2 mln zł.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. UMWM

reklama

 

reklama