Znów będzie dofinansowanie do przydomowych instalacji gromadzących deszczówkę

Wraca program „Złap Deszcz”, czyli dofinansowanie do przydomowych instalacji gromadzących deszczówkę. Podobnie, jak w poprzednich latach, mieszkańcy Wrocławia mogą liczyć na dotacje w wysokości do 80% kosztów instalacji. W przypadku osób fizycznych to maksymalnie do 5 tys. zł. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć nawet na 10 tys. zł – zaznaczył Urząd Miejski Wrocławia (UM). Magistrat dodał, że łącznie w puli jest ponad 550 tys. zł.

Duże zainteresowanie budową instalacji gromadzących deszczówkę

Program co roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony wrocławian. Dzięki niemu można otrzymać dofinansowanie do wykonania muld lub studni chłonnych, ogrodów deszczowych, dachów retencyjnych czy podziemnych zbiorników na deszczówkę.

Nabór wniosków do tegorocznej edycji rusza już w poniedziałek, 3 kwietnia. Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania zarówno osoby fizyczne, jak i spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe. Tegoroczną nowością będzie możliwość ubiegania się o środki przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie w budynkach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza do 20% powierzchni – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UM.

Pieniądze mogą być przeznaczone na zakup, transport, wykonanie i montaż instalacji – wskazuje UM.

Korzystanie z potencjału wody opadowej, to forma przystosowania do zmian klimatu. W ramach programu dofinansujemy instalacje, które przechwytują wodę w czasie opadów i ją magazynują. Może być ona później wykorzystana na przykład do uprawy i pielęgnacji ogródka. „Łapiąc” deszczówkę, ograniczymy zużycie wody i zapłacimy niższe rachunki – podsumowuje Małgorzata Brykarz, dyrektor Wydziału Klimatu i Energii UM.

Dla zainteresowanych – poradnik i kalkulator

Program „Złap Deszcz” działa od 2019 r. Do tej pory z dofinansowania skorzystało już blisko 600 mieszkańców, spółdzielni i wspólnot. Dzięki dotacjom o łącznej wysokości 1,8 mln zł wrocławianie zrealizowali ponad 360 przyrynnowych, naziemnych zbiorników. Powstały też 163 zbiorniki podziemne, 21 ogrodów deszczowych, 15 studni i muld chłonnych oraz zielony dach.

By ułatwić decyzję, która instalacja będzie najbardziej opłacalna na danym terenie oraz by oszacować jej koszty powstał poradnik. Wydział Klimatu i Energii UM przygotował „Katalog dobrych praktyk”. W opracowaniu można znaleźć przykładowe rozwiązania objęte programem „Złap Deszcz”. Z pomocą specjalnego kalkulatora mieszkańcy mogą z kolei wyliczyć objętość deszczu, jaką mogą zgromadzić na swojej posesji.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie budowy gromadzących deszczówkę?

Wniosek o udzielenie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami w formie elektronicznej można złożyć online. W tym celu należy, na adres wke@um.wroc.pl, wysłać wniosek z podpisem kwalifikowanym lub zaufanym. Można też za pośrednictwem platformy ePUAP, przy wykorzystaniu specjalnie przygotowanego formularza, wysłać wniosek podpisany bezpłatnym podpisem zaufanym.

Można też złożyć wniosek w formie papierowej. Wnioski takie są przyjmowane w Biurach Podawczych UM. Mieszczą się one przy ul. Bogusławskiego 8-10, Zapolskiej 4, pl. Nowy Targ i ul. Legnickiej 58 (CH Magnolia).

Wniosek można też przesłać na adres Wydziału Klimatu i Energii UM (ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław).

Magistrat wskazuje przy tym, że przygotowane zostały nowe wzory wniosków do programu.

Stosowanie rozwiązań gromadzących deszczówkę elementem adaptacji do zmian klimatu

Systemy do gromadzenia wody opadowej coraz częściej pojawiają się również w miejskiej przestrzeni. Przykładem mogą być ołblińskie podwórka, które zostały zrealizowane w ramach europejskiego projektu Grow Green – podaje UM. W siedmiu przestrzeniach, oprócz nowych nasadzeń czy ogrodów społecznych, powstały również beczki na deszczówkę, ogrody deszczowe czy niecki retencyjne. To także prace związane z rozszczelnieniem powierzchni utwardzonych czy nasadzeniami pnączy na elewacjach, podporach i wiatach – dodaje magistrat.

Dzięki tym rozwiązaniom ograniczaliśmy spływ wody do kanalizacji, zagospodarowaliśmy wody opadowe i zwiększyliśmy możliwości naturalnej retencji w glebie. W taki sposób zwiększamy możliwości adaptacji miasta do zmian klimatu i przeciwdziałamy zjawisku miejskiej wyspy ciepła – mówi dyrektor Szymczak-Pomianowska.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Wrocławia

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu