Poświęcona problematyce związanej z wodą pitną

Zmieniona częstotliwość ukazywania się czasopisma, a „Technologia Wody” nadal poświęcona problematyce związanej z wodą pitną

O nowym wydaniu czasopisma „Technologia Wody” poinformowało Wydawnictwo Seidel –Przywecki. „Jest nam niezmiernie miło, że możemy spotkać się z Wami w kolejnym, trzynastym już, roku wydawania Technologii Wody. Postanowiliśmy zmienić częstotliwość ukazywania się czasopisma na kwartalnik. Technologia Wody nadal poświęcona będzie przede wszystkim problematyce związanej z wodą pitną. Będziemy pisać o zasobach wodnych, ich odnawianiu, o uzdatnianiu i dostarczaniu wody do końcowego odbiorcy. Będziemy także zajmować się przygotowaniem polskich firm i administracji do wdrożenia nowej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, która weszła w życie pod koniec 2020 r. – Polska ma 2 lata na jej implementację. Więcej na ten temat w artykule dr inż. Klary Ramm (s. 36), która w olbrzymiej tabeli zebrała podstawowe potrzeby i wyzwania, które stają przed nami w związku z wdrożeniem nowej DWD.” – napisała w słowie od redakcji Magdalena Seidel-Przywecka, redaktor naczelna.

„Technologia Wody” poświęcona problematyce związanej z wodą pitną, lecz częstotliwość ukazywania się czasopisma zmieniona

„Technologia Wody”

A co czytelnicy znajdą w tym wydaniu? W dziale „Zaopatrzenie w wodę” opublikowane zostały cztery teksty. Pierwszy z nich, to „Możliwości wykorzystania nanotechnologii i nanomateriałów w procesach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Część III: Fotokataliza”, a jego autorami są Michał Bodzek i Krystyna Konieczny. Drugi artykuł zamieszczony w tym dziale został napisany przez czworo autorów: Aleksandra Makała, Eryk Polowczyk, Kinga Szeflińska, Joanna Jeż-Walkowiak. Tekst nosi tytuł: „Stabilność chemiczna wody po procesie infiltracji. Część 2”. „Eksperymenty technologiczne z zastosowaniem wzoru matematycznego, dotyczącego automatycznego dawkowania koagulantu PAX-XL-10 w zależności od mętności i przepływu wody powierzchniowej z rzeki Wisłok w prowadzeniu procesu koagulacji Zakładu Uzdatniania Wody w Iskrzyni” to artykuł, którego autorami są Adam Turek, Paweł Miler i Zbigniew Pleśniak. Z kolei Patrycja Sobczak napisała tekst pt. „Dezynfekcja ścieków oczyszczonych z zastosowaniem ozonu w systemie odzyskiwania wody”.

Nie tylko bezpieczeństwo zdrowotne wody, czyli „Technologia Wody” poświęcona problematyce związanej z wodą pitną

Kolejna cześć wydania to „Bezpieczeństwo zdrowotne wody” i tu został zamieszczony artykuł wymieniony w cytowanym słowie od redakcji: „Wyzwania dyrektywy 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, który napisała Klara Ramm.

Dział „Gospodarka wodna” zawiera jeden artykuł napisany przez trzy autorki: Izabelę Kruszelnicką, Dobrochnę Ginter-Kramarczyk i Aleksandrę Sławińską. Tekst nosi tytuł: „System zintegrowany – panele fotowoltaiczne i zbiornik wody deszczowej – czy to możliwe?”.

Katarzyna Wartalska, Bartosz Kaźmierczak i Andrzej Kotowski są autorami tekstu pt. „Zasady tworzenia uogólnionych wzorców deszczów do modelowania odwodnień terenów we Wrocławiu”. Artykuł został zamieszczony w dziale „Wody opadowe”.

Rubryka „Kanalizacja” zawiera dwa artykuły. „Omówienie zasad porównywania parametrów technicznych rur żelbetowych na przykładzie” (Wojciech Dąbrowski) i „Historia rozwoju systemów kanalizacyjnych w Polsce i na świecie. Część 2” (Marta Maciejewska i Zbysław Dymaczewski).

Rubryka „Gospodarka osadowa” zawiera jedną publikację: „Możliwości odzysku celulozy ze ścieków i osadów ściekowych”, jej autorami są: Ewa Wiśniowska i Rafał Nowak.

Oddziaływanie na środowisko i zagadnienia ekonomiczne i prawne

„Oddziaływanie na środowisko” to miejsce, w którym zamieszczony został jeden tekst: „Ocena wpływu środowiskowego myjni samochodowej w terenie zabudowanym” (autorzy: Wojciech Dąbrowski i Michał Zielina). Natomiast dział „Zagadnienia prawne i ekonomiczne” zawiera artykuł pt. „Problemy wodociągowo-kanalizacyjne w dobie pandemii”, autorem jest Bożena Rusinek. Ponadto w wydaniu zawarto także aktualności.

reklama