Zły stan europejskich mórz z

Zły stan europejskich mórz – raport EEA

W obliczu rosnących zagrożeń związanych z nadmierną eksploatacją zasobów morskich, z zanieczyszczeniami i zmianami klimatu konieczne są pilne działania w celu przywrócenia dobrego stanu europejskim morzom – podkreśla Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency – EEA) i dodaje, że według jednego z jej najnowszych raportów, w sprawie ekosystemów morskich Europy, brakuje nam czasu na odwrócenie dziesięcioleci zaniedbań i niewłaściwego użytkowania mórz. W ocenie Agencji zły stan europejskich mórz wymaga zdecydowanych i spójnych działań na rzecz poprawy sytuacji.

Nadal mamy szansę na przywrócenie ekosystemów morskich, jeśli podejmiemy zdecydowane i spójne działania i osiągniemy trwałą równowagę między sposobem korzystania z mórz, a naszym wpływem na środowisko morskie – podkreślił jednak Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy EEA.

Zły stan europejskich mórz wg oceny Europejskiej Agencji Środowiska

Według raportu EEA pt. „Marine Messages II” obecny stan mórz europejskich jest ogólnie oceniany jako zły.

Historyczne i obecne wykorzystanie europejskich mórz – od Bałtyku po Morze Śródziemne – zbiera żniwo, powodując zmiany w składzie gatunków i siedlisk morskich oraz zmiany ogólnego składu fizycznego i chemicznego wód morskich – wskazuje EEA i dodaje, że do powyższych złożonych problemów dochodzą także zmiany klimatu, które pogarszają wpływ innych zagrożeń. Według EEA, łączny wpływ tych zmian może spowodować nieodwracalne szkody w ekosystemach morskich. Jednak Agencja zwraca uwagę, że sytuacja nie jest jeszcze beznadziejna –bowiem na niektórych obszarach widoczne są oznaki ożywienia ekosystemów morskich. Według raportu EEE są one wynikiem znacznych, często trwających dziesięciolecia, wysiłków na rzecz ograniczenia działania negatywnych czynników, takich jak dopływ zanieczyszczeń, eutrofizacja i przełowienie.

Zły stan europejskich mórz z powodu wieloletnich zaniedbań

Nasze morza i ekosystemy morskie cierpią z powodu wieloletniej nadmiernej eksploatacji i zaniedbań. Wkrótce możemy osiągnąć punkt bez powrotu, ale, jak potwierdza nasze sprawozdanie, nadal mamy szansę przywrócić ekosystemy morskie, jeśli podejmiemy zdecydowane i spójne działania i osiągniemy trwałą równowagę między sposobem korzystania z mórz, a naszym wpływem na środowisko morskie. W tym kontekście nowa strategia Unii Europejskiej na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r. oraz inne elementy Europejskiego Zielonego Ładu dają nową nadzieję, że zostaną podjęte pilne i spójne działania na rzecz ochrony i odbudowy mórz – zaznaczył dyrektor Bruyninckx.

Agencja wskazuje też, że jest mało prawdopodobne, aby państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) osiągnęły na wszystkich swoich wodach do 2020 r. cel „dobrego stanu środowiska”, zgodnie z unijną dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej, czyli podstawowym prawem UE w zakresie ochrony środowiska morskiego. Jednocześnie zaznacza jednak, że od czasu wejścia dyrektywy w życie poczyniono znaczne postępy i osiągnięcia.

Przegląd Komisji Europejskiej odzwierciedla ustalenia EEA

Agencja wskazuje przy tym, że wnioski takie znajdują odzwierciedlenie również w niedawno opublikowanym raporcie Komisji Europejskiej (KE), w którym dokonano przeglądu obecnego stanu wdrożenia wspomnianej dyrektywy. Raport EEA stanowi wkład do przeglądu KE i sugeruje rozwiązania, które mogą pomóc UE osiągnąć cel wyznaczony przez prawo dotyczące czystych, zdrowych i produktywnych mórz, głównie poprzez zarządzanie ekosystemowe.

Na podstawie www.eea.europa.eu

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny