Złapać wodę

Dotacje dla chcących złapać wodę

Złapać wodę opadową we Wrocławiu! Woda opadowa to najlepsze i nieodpłatne źródło wody, dzięki któremu możemy żyć oszczędniej i bardziej ekologicznie. Zachowując naturalny obieg wody w przyrodzie, wpływamy pozytywnie na mikroklimat i bioróżnorodność – zauważa Urząd Miejski Wrocławia (UM).

Wyjście naprzeciw problemowi zmiany klimatu

Wrocławski magistrat wskazuje także, że umiejętne wykorzystanie deszczówki niesie za sobą również walory ekonomiczne. Zbieranie wody deszczowej odciąża kanalizację, obniżając koszty jej utrzymania, a jej wykorzystanie może ograniczyć zużycie wodny pitnej nawet o 50%. Warto też pamiętać, że zagospodarowanie wód opadowych jest podstawowym mechanizmem adaptacji do zmian klimatu. Wszystkie metody, które zatrzymują opad w miejscu jego wystąpienia, zmniejszają ryzyko podtopień i łagodzą skutki suszy.

Zmieniający się klimat, sprawia, że coraz częściej jesteśmy świadkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, od ulewnych deszczy, po długotrwałe susze. W mocno rozbudowanych miastach generuje to problemy nadmiernego nagrzewania oraz braku wody dla roślin, coraz mniej wody też wsiąka w ziemię. Dlatego proponujemy mieszkańcom program, który z jednej strony jest rozwinięciem idei zero waste, którą promujemy w naszym mieście, ale również wyjściem naprzeciw postępującym zmianom klimatu – podkreśla Adam Zawada, wiceprezydent Wrocławia.

Złapać wodę deszczową z dotacją

Jak zaznacza UM, sposobów na zatrzymanie wody deszczowej jest wiele. Najprostszym przykładem takiego rozwiązania może być gromadzenie wody w zbiorniku i wykorzystanie jej do podlewania przydomowego ogródka. Dlatego też miasto przygotowało dla mieszkańców Wrocławia pilotażowy program dotacyjny pn. Złap Deszcz. Będzie on wspierać zakładanie ogrodów deszczowych w pojemnikach albo w gruncie. Dofinansowanie będzie udzielane także na budowę muld lub studni chłonnych, a także podziemnych zbiorników na wodę opadową. Licząc na dotację będzie można też postawić naziemny wolnostojący zbiornik na wodę opadową z dachu.

Mamy nadzieję, że pilotażowy program dotacyjny „Złap deszcz”, pomoże mieszkańcom Wrocławia efektywniej gospodarować wodą opadową na własnej posesji. Liczymy, że więcej gospodarstw zacznie wykorzystywać wodę opadową do celów gospodarczych, np. do podlewania własnych ogrodów, jednocześnie ograniczając zużycie wody do picia – stwierdza Małgorzata Brykarz, dyrektor Biura Wody i Energii UM.

Po złożeniu wniosku będzie można ubiegać się o sfinansowanie 80% (udokumentowanych i zweryfikowanych przez gminę) wydatków związanych z realizacją zadania, jednak kwota wsparcia nie może przekroczyć 5 tys. zł. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do terenu objętego zadaniem. Wnioski będzie można składać od 2 sierpnia 2019 r. w sekretariacie Biura Wody i Energii UM. Dokumenty będzie można wypełnić na miejscu, jak również pobrać na internetowej stronie programu.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Wrocławia

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama