na zbiorniki wodne

Dotacje na zbiorniki wodne w Rzeszowie

Urząd Miasta Rzeszowa (UM) podzielił się dobrą wiadomością dla właścicieli nieruchomości rzeszowskich. Otóż zgodnie z przekazaną informacją, od 1 do 8 marca 2024 r. w mieście można ubiegać się o dotację m.in. na oczko wodne czy ogród deszczowy. Dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów (jednak nie więcej niż 1000 zł). Program budowy zbiorników ma być zrealizowany w 2024 r. – zaznaczyli miejscy urzędnicy.

Na zbiorniki wodne, czyli małą retencję rzeszowianie mogą otrzymać dofinansowanie

Dotacje na zbiorniki wodne udzielane będą osobom fizycznym, posiadającym tytuł prawny do nieruchomości w Rzeszowie. Program obejmuje nieruchomości z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, z zabudową bliźniaczą lub z zabudową szeregową. Dofinansowanie można uzyskać na zakup i montaż zbiorników naziemnych szczelnych o łącznej pojemności co najmniej 500 l. Wsparcie może zostać udzielone również na zakup i montaż zbiorników podziemnych, szczelnych o poj. co najmniej 2000 l. Także utworzenie oczka wodnego o pojemności minimum 500 l lub utworzenie ogrodu deszczowego może zostać wsparte dotacją.

Jak wskazał UM, wnioski należy składać w Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa, przy ul. Rynek 7 (pok. nr 1). Będą one przyjmowane w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 7.30-15.30, a we środy w godz. 7.30-17.00.

Wszelkie informacje na temat dotacji na zbiorniki wodne można uzyskać również telefonicznie pod numerami: (17) 875-41-90 oraz (17) 875-48-95.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu