Zbiorniki retencyjne w Białym Kościele wyremontowane

Gmina Strzelin zakończyła prace remontowe i oczyszczanie zbiorników retencyjnych, które gromadzą potrzebną środowisku wodę – poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW).

Każda taka inwestycja jest na wagę złota – podkreśla WFOŚiGW – tłumacząc, że zasoby wodne Polski są niewiele większe od tych, którymi dysponuje pustynny Egipt. Na jednego mieszkańca Polski przypada 3 razy mniej wody niż średnio w Europie.

Przyrodnicy alarmują, że w szybkim tempie zanikają naturalne torfowiska, bagna, oczka wodne i starorzecza. – Te niekorzystne zjawiska oraz ocieplanie się klimatu przyczyniają się do powracającego zjawiska suszy. Aby wspomóc naturalne procesy zatrzymywania oraz gromadzenia wody buduje się sztuczne zbiorniki – mówi Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu WFOŚiGW.

Zbiorniki wyremontowane w Białym Kościele mają łączną powierzchnię blisko 27 hektarów. W obu akwenach naprawiono korony grobli, oczyszczono zamulone rowy opaskowe i naprawiono urządzenia spiętrzające wodę. W zbiorniku dolnym dodatkowo oczyszczono dno z namułów i usunięto nieszczelności w wałach otaczających zbiorniki. Prace były konieczne ponieważ urządzenia hydrotechniczne służące do piętrzenia i retencjonowania wody, tj. upusty denne i przelewy były częściowo skorodowane. Kontrole techniczne wykazały ubytki betonu i podmycia zbiorników.

zbiorniki retencyjne

Inwestycja strzelińskiego samorządu pełni także ważną rolę przyrodniczą. Zalew jest miejscem życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Zbiorniki wodne w Białym Kościele, niegdyś tworzyły jedno rozlewisko, które powstawało, gdy rzeka Oława wylewała na okoliczne łąki. Po przeprowadzeniu melioracji od lat 70-tych akweny pełnią rolę zbiorników retencyjnych. Są również atrakcyjnym miejscem dla wędkarzy i turystów.

Całkowity koszt przeprowadzonych prac wyniósł blisko 700 tys. zł, a wsparcia na jego realizację, kwotą ponad 460 tys. zł udzielił WFOŚiGW, z czego 350 tys. zł to niskooprocentowana pożyczka a pozostała część jest dotacją. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazał dotację w wysokości 200 tys. zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW

fot. 2 x WFOŚiGW

reklama

reklama

reklama

reklama