zbiorniki na deszczówkę

Zbiorniki na deszczówkę w rzeszowskich przedszkolach

Urząd Miasta Rzeszowa (UM) przekazał, że w trzynastu rzeszowskich przedszkolach zostaną zamontowane zbiorniki na deszczówkę. Mają pojemność 1000 l. Łączny koszt projektu to ok. 50 tys. zł.

Zbiorniki na deszczówkę w ramach specjalnego programu

Realizacja zadania odbywa się w ramach „Programu edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu”. Jak podał UM, zadanie jest realizowane ze wsparciem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dofinansowanie wynosi 50% kosztów, nie więcej niż 25 tys. zł. Program obejmuje zakup i montaż zbiorników retencyjnych naziemnych na deszczówkę wraz z tablicami edukacyjnymi, które będą montowane na terenie przedszkoli. Przedsięwzięcie obejmuje również część edukacyjną i praktyczną w formie prelekcji na temat małej retencji i dbałości o zasoby wodne oraz pokazanie praktycznych sposobów wykorzystania zebranej wody deszczowej. Jak wynika z przekazanej informacji, do 2023 r. zbiorniki zostały zamontowane w 48 rzeszowskich placówkach: żłobkach, przedszkolach, szkołach, domach pomocy społecznej, domu dziecka.

Do 31 czerwca br. trwa nabór wniosków na dotację dla osób prawnych, przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych w ramach programu Mała retencja 2.0. Wsparcie wynosi 2000 zł i można je przeznaczyć na zakup i montaż zbiorników naziemnych o łącznej pojemności min. 500 l; zakup i montaż zbiorników podziemnych szczelnych o pojemności min. 2000 l; zakup i montaż studni chłonnej lub przelewowo–rozsączającej; utworzenie ogrodu deszczowego lub utworzenie oczka wodnego o pojemności min. 500 l.

Wnioski należy składać w Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa.

Informacje oraz dokumenty do złożenia dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu