Zbiornik na wodę opadową

Zbiornik na wodę opadową gotowy!

Gotowy do użytku jest już podziemny zbiornik na wodę opadową o pojemności 2 tys. m3 przy ul. Słowiańskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Teren tzw. placu cyrkowego wygląda jak przed rozpoczęciem budowy, bowiem odtworzono nawierzchnię i zasiano trawę, a jedyna różnica to nowy szalet miejski – zaznacza Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. (UM).

Zbiornik na wodę opadową z unijnym dofinansowaniem gotowy w Gorzowie

Budowa zbiornika retencyjnego w parku Słowiańskim kosztowała ponad 9,4 mln zł, z czego 8 mln zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Zbiornik został wybudowany w postaci czterech oddzielnych żelbetonowych komór. To z niego pochodzi woda, po drodze podczyszczana, która będzie używana w stojącym na zbiorniku szalecie miejskim.

Zbiornik na wodę opadową

W ramach całego projektu do końca 2021 r. zostanie rozbudowana, przebudowana i wyremontowana kanalizacja deszczowa o długości 7,12 km wraz z budową nowych zbiorników retencyjnych (oraz remontem istniejących) na obszarze czterech zlewni w rejonie ulic: Żwirowej, Słowiańskiej, Szmaragdowej i Olimpijskiej.

Jak podaje UM, docelowo zostanie rozbudowana, przebudowana i wyremontowana kanalizacja deszczowa, która wraz z budową nowych zbiorników retencyjnych (oraz remontem istniejących) ma zapobiec podtopieniom po intensywnych opadach i tworzeniu się zastoisk wody. Ma ona także odciążyć miejską sieć kanalizacji deszczowej.

Celem projektu jest adaptacja do zmian klimatu istniejącej infrastruktury odwodnieniowej (sieci kanalizacji deszczowej). W efekcie zostanie poprawiona odporność miasta na podtopienia i zalania, możliwe będzie także retencjonowanie wody oraz wykorzystywanie jej w okresach suchych – wskazuje gorzowski magistrat.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Gorzowa Wlkp.

fot. 2 x UM Gorzowa Wlkp.

reklama

reklama

reklama