Zatoka Pucka pod lupą

W związku z awarią w oczyszczalni ścieków w Swarzewie oraz awaryjnym zrzutem ścieków do Zatoki Puckiej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku pobrał próbki wód odbiornika, celem ustalenia wpływu zrzutu ścieków na stan czystości wód.
 
W dwa tygodnie po zakończeniu zrzutów awaryjnych inspektorzy stwierdzili – na podstawie przeprowadzonych analiz – iż nastąpił zasadniczy spadek stężeń substancji biogennych (nawet 20-krotny). Stężenia azotu amonowego mieszczą się w wielkości normatywnej, czego nie można powiedzieć o stężeniach azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Przekroczenia te związane są z akumulacją biogenów w osadach dennych i roślinności wodnej z okresu, kiedy Zatoka Pucka była odbiornikiem ścieków komunalnych z Pucka.
 
Dodatkowo Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdyni wykonała badania na obecność bakterii Escherichia coli i eneterokoków, stanowiących podstawę do oceny stanu sanitarnego wód. Próbki wód pobrano z zorganizowanych kąpielisk w Błądzikowie, Osłoninie, Rzucenie, Swarzewie i Pucku. Nie stwierdzono w nich przekroczeń norm dla tych wskaźników. Zbadane stężenia mieściły się na niskich poziomach zawartości wymienionych bakterii.
 
Na podstawie: www.gdansk.wios.gov.pl

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny