Zarząd w Bydgoszczy

13 listopada br. premier Ewa Kopacz poinformowała o utworzeniu w Bydgoszczy Zarządu Dorzecza Wisły. To dobra wiadomość z ostatniego posiedzenia Rady Ministrów – nowelizujemy ustawę Prawo Wodne. Zarząd Dorzecza Wisły będzie miał siedzibę właśnie w Bydgoszczy. Będzie to zapisane w ustawie – powiedziała premier.
 
Zarząd Dorzecza Wisły będzie administrował zdecydowaną większością wód w Polsce. Drugi zarząd, o czym również poinformowała Ewa Kopacz – będzie miał swoją siedzibę we Wrocławiu. Zlikwidowane zostaną natomiast Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW).
 
Warto przypomnieć, że dotychczas Bydgoszcz była podzielone między RZGW w Gdańsku i Poznaniu. Argumentami, które wpłynęły na decyzję o zlokalizowaniu Zarządu Dorzecza Wisły w Bydgoszczy, były m.in. położenie miasta w obrębie dwóch ważnych międzynarodowych dróg wodnych: E70 i E40, istnienie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego nowatorskiego kierunku „Rewitalizacja dróg wodnych”, a także Bydgoski Węzeł Wodny oraz Kanał Bydgoski.
 
Na podstawie: www.bydgoszcz.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu