zapobieganie suszy

Zapobieganie suszy. Jeden ze środowiskowych priorytetów dla Polaków

Na zlecenie Koalicji „Dbamy o wodę” przeprowadzone zostało badanie. Wynika z niego, że zapobieganie suszy znajduje się w pierwszej trójce najważniejszych problemów związanych ze środowiskiem przyrodniczym.

Nie tylko zapobieganie suszy, czyli co niepokoi respondentów?

Koalicja „Dbamy o wodę” już po raz trzeci zleciła badania dotyczące postrzegania zasobów wodnych. Po raz pierwszy porównała też odpowiedzi mieszkańców Żywiecczyzny z opiniami mieszkańców innych regionów Polski. Z badania zrealizowanego przez SW Research wynika, że Polacy mają świadomość tego, iż w przyszłości zasoby wody będą się kurczyć (68% odpowiedzi). 41% pytanych uważa, że już teraz są one za małe.

Priorytetowymi zagadnieniami niepokojącymi respondentów okazały się: zanieczyszczenie powietrza (54%) na równi z degradacją środowiska naturalnego (54%), a także susza i niedobór wody (46%).

Jednocześnie wśród badanych Polaków ponad połowa (53%) uważa, że zarówno powódź, jak i susza mogą stanowić zagrożenie dla ich regionu. Więcej niż co czwarty z nas jako zagrożenie identyfikuje jedynie zjawiska związane z suszą, a o połowę mniej (14%) wskazuje na powódź, powódź błyskawiczną i deszcze nawalne.

– Warto ciągle przypominać, że woda jest zasobem strategicznym i nie uznaje granic administracyjnych. Fakt, że mieszkańcy Żywiecczyzny, a więc terenów górskich częściej niż mieszkańcy z innych rejonów wskazują na konieczność pilnego przeciwdziałania powodziom i deszczom nawalnym może dowodzić, że częściej doświadczają konsekwencji tych zjawisk. Warto jednak pamiętać, że to co się dzieje na południu Polski oddziałuje na mieszkańców w innych regionach i konsekwencje będą odczuwane na znacznie większym obszarze, choć nie zawsze będziemy sobie uświadamiać związek pomiędzy tymi zjawiskami – podkreśliła Marta Nowicka, rzeczniczka Koalicji „Dbamy o Wodę”.

Zapobieganie suszy bardzo ważne, gdyż zasoby wody będą się kurczyć

Woda to sprawa dużej wagi dla mieszkańców całej Polski – wskazano w informacji prasowej opisującej wyniki badania. Aż 68% Polaków przewiduje, że nasze zasoby wody będą się kurczyć w przyszłości. Natomiast 41% deklaruje, że już na ten moment mamy za mało wody. Z badania wynika też, że społeczeństwo ma świadomość, iż w przyszłości zasoby wodne mogą okazać się niewystarczające. Jednocześnie wyniki badania dowodzą, że wciąż jest duża potrzeba edukacji na temat zjawisk wodnych. Bowiem niewiele ponad połowa badanych zdaje sobie sprawę, że zjawiska związane z niedoborem i nadmiarem wody mogą być równie problematyczne i występować w tym samym czasie na niewielkim obszarze.

W nadesłanej informacji dodano, że według raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Polska na drodze zrównoważonego rozwoju” z 2021 r. zasoby wodne w Polsce są relatywnie niewielkie. Cechuje je przy tym zmienność sezonowa i zróżnicowanie obszarowe. Pod względem odnawialnych zasobów słodkiej wody przypadających na jednego mieszkańca, klasyfikujemy się na 24 miejscu w Unii Europejskiej. To miejsce tuż przed Czechami, Cyprem i Maltą. Jest to niecałe 1600 m3 na mieszkańca, co wskazuje na zagrożenie stresem wodnym i znajduje się poniżej poziomu bezpieczeństwa wodnego.

O badaniu

Badanie zostało zrealizowane w dniach 23-30 stycznia br. na zlecenie Koalicji „Dbamy o wodę” przez SW Research Agencję Badań Rynku i Opinii. Wykonano je metodą wywiadów telefonicznych (CATI) oraz wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 500 ankiet z pełnoletnimi mieszkańcami powiatu żywieckiego oraz 1021 ankiet z respondentami panelu SW Panel.

Warto zaznaczyć, że koalicję, która zleciła badanie tworzą koalicjanci założyciele: Żywiec Zdrój i Grupa Żywiec, a także koalicjanci partnerzy: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Żywiecka Fundacja Rozwoju oraz Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ???

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny