Zanieczyszczony San

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Przemyślu otrzymała informację z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o zanieczyszczeniu Sanu nieznaną substancją w miejscowości Wyszatyce. Natychmiast podjęto czynności kontrolne.
 
Inspektorzy dokonali wizji lokalnej i pobrali próbki wody do badań. Przeprowadzone przez Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie analizy fizyko-chemiczne wykazały, że w próbkach są substancje z grupy terpenów. Ponadto stwierdzono przekroczone wartości dopuszczalne formaldehydu i ChZT.
 
WIOŚ podkreśla jednak, iż nie wykryto substancji niebezpiecznych, zagrażających ujęciu wody pitnej.
 
Informacje o wynikach badań przekazano do Wojewódzkiego, Powiatowego i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu.
Z informacji uzyskanych z jarosławskiego Sanepidu wynika, że 2 października br. postanowiono o wstrzymaniu pobierania wody z rzeki San na ujęciu w Jarosławiu i dostarczania wody do miejskiej sieci wodociągowej. Dzień później ujęcie wody dla miasta zostało ponownie włączone do eksploatacji.
 
Na podstawie: www.wios.rzeszow.pl

Partner Portalu

Partner Portalu