Zanieczyszczone stawy

21 lipca br. wójt gminy Bielany zawiadomił Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie o zanieczyszczeniu stawów i śnięciu ryb w miejscowości Błonie Duże. Przybyli na miejsce inspektorzy pobrali próbki wody z akwenów. Podczas wizji lokalnej zaobserwowano zarówno śnięte, jak i żywe ryby.
 
Mieszkańcy oraz pracownicy Urzędu Gminy Bielany poinformowali, że do zanieczyszczenia doszło tydzień wcześniej. W związku z powyższym trudno jednoznacznie wskazać sprawcę zdarzenia. Potencjalnie może to być jeden z zakładów w miejscowości Bachorza. Zakład posiada bowiem własną oczyszczalnię ścieków, z której oczyszczone ścieki odprowadzane są do rowu melioracyjnego. Ten z kolei – poprzez sieć rowów melioracyjnych – ma połączenie ze stawami w Błoniach Dużych.
 
Inspektorzy WIOŚ-u pobrali do badań próbki ścieków surowych i oczyszczonych z zakładowej oczyszczalni. Wskazany zakład produkcyjny został też objęty kontrolą w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Dalsze działania WIOŚ-u uzależnione są od jej ustaleń oraz wyników badań laboratoryjnych.
 
Na podstawie: www.wios.warszawa.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu