Zanieczyszczenie ujęcia głębinowego

Zanieczyszczenie ujęcia głębinowego w Łodzi

O tym, że stwierdzono zanieczyszczenie ujęcia głębinowego przy ul. Wycieczkowej w Łodzi poinformował w piątek (30 kwietnia) Urząd Miasta Łodzi (UM). Pracownicy łódzkiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (ZWIK) podjęli walkę o uratowanie popularnego wśród łodzian zdroju wody pitnej.

„Pracownicy ZWIK próbują uratować studnię głębinową przy ulicy Wycieczkowej. Doszło tam do zanieczyszczenia wody substancją chemiczną. Natychmiast zamknięto studnię i pobrano próbki do badań. Skażenie wykryto podczas rutynowego badania jakości wody” – napisał UM.

Zanieczyszczenie ujęcia głębinowego – jednego z trzech ogólnodostępnych zdrojów w Łodzi

Ujęcie przy ul. Wycieczkowej jest jednym z trzech w Łodzi, z których mieszkańcy mogli zaczerpnąć wodę bezpośrednio z głębinowej studni. W wodzie pojawiała się jednak organiczna, lotna substancja o intensywnym zapachu przypominającym woń rozpuszczalnika. Niewykluczone, że ktoś wylał ją w okolicach studni, przez co mogła przedostać się w głąb ziemi do warstwy wodonośnej. Jest prawdopodobne, że skazić wodę mógł nieodpowiedzialny kierowca korzystający ze znajdującego się przy studni ogólnodostępnego parkingu. Najpewniej wylał do ziemi substancję chemiczną, której używał do prac przy swoim pojeździe – przypuszcza magistrat.

Zanieczyszczenie ujęcia głębinowego – podjęto próbę oczyszczenia studni poprzez pompowanie wody

Pracownicy Wodociągów Łódzkich podjęli próbę oczyszczenia studni przez długotrwałe pompowanie wody z warstwy wodonośnej. Co jakiś czas pompowanie jest przerywane, pobierane są próbki do badań w celu kontrolowania poziomu zanieczyszczeń. Jeżeli nie będzie on spadał studnia zostanie zamknięta, a mieszkańcy zostaną pozbawieni dostępu do wody głębinowej przy ul. Wycieczkowej. Jak zaznacza UM, koszty pompowania są znaczne. Wynika to z tego, że zanieczyszczoną wodę trzeba gromadzić w zbiornikach i przewozić do punków utylizacji.

Zanieczyszczenie ujęcia głębinowego

W Łodzi zostały jeszcze dwa publiczne ujęcia ZWIK-u, z których łodzianie mogą czerpać wodę pitną bezpośrednio ze studni głębinowych. Czynne są nadal zdroje w Łagiewnikach przy klasztorze oo. Franciszkanów i na Stokach u zbiegu ul. Zbocze i Giewont. Woda z nich jest nieustannie badana.

Zanieczyszczenie ujęcia głębinowego – nie niszczmy zasobów!

„Czyjeś nieodpowiedzialne zachowanie doprowadziło do zamknięcia popularnego wśród mieszkańców Łodzi zdroju. Wylanie szkodliwej substancji do gruntu skończyło się skażeniem wód podziemnych. To wyjątkowo naganne zachowanie. Nie niszczmy zasobów, które stanowią rezerwę wody pitnej dla nas i przyszłych pokoleń!” – apeluje łódzki magistrat.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ZWiK/UM Łodzi

reklama