Zanieczyszczenie rzeki

Zanieczyszczenie rzeki w Rybniku

W miniony wtorek (19 września) Urząd Miasta Rybnika (UM) poinformował, że do przepływającej przez miasto Nacyny przedostała się substancja, która spowodowała zanieczyszczenie rzeki. Do zanieczyszczenia miało dojść w poniedziałek, 18 września br. Służby ustalają przyczyny i niwelują skutki zdarzenia – zaznaczył rybnicki magistrat.

Służby zareagowały na zanieczyszczenie rzeki

Woda w Nacynie przybrała biały kolor i zaczęła się pienić. Niepokojące zjawisko zauważono na wysokości ul. Daszyńskiego i Wierzbowej (bulwary) w Rybniku. O zdarzeniu poinformowani zostali strażacy Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Informacja trafiła również do Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Rybnika. W ramach tego centrum funkcjonują Referat Ekologii i Referat Zarządzania Kryzysowego. Wiadomość o zanieczyszczeniu rzeki trafiła także do dyżurnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ) oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGWWP).

Zanieczyszczenie rzeki

W ramach podjętych działań ratownicy PSP założyli w newralgicznych miejscach rzeki rękawy sorpcyjne wychwytujące zanieczyszczenie. Z kolei pracownik WIOŚ-u pobrał próbki wody do badania. Według informacji przekazanej przez magistrat, strażacy prowadzili kontrole w miejscu zdarzenia.

Zanieczyszczenie Nacyny – nowe informacje o sytuacji i działaniach

Z kolei we czwartek, 21 września br., na stronie internetowej Miasta opublikowane zostały nowe informacje związane z zaistniałą sytuacją.

Magistrat podał, że 20 września br. zlokalizowano wypływ ścieków sanitarnych z przepompowni ścieków „Odległa” w Radlinie. Obiekt ten eksploatuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim. Wyciek nastąpił do potoku „biertułtowskiego”, przy ulicy Odległej, który po połączeniu z potokiem „popielowskim” jest dopływem rzeki Nacyny, a jego ujście znajduje się w okolicach ulicy Akacjowej w Rybniku.

W związku ze zwiększeniem ilości zanieczyszczenia na powierzchni rzeki Rudy, w szczególności na terenie dzielnicy Stodoły, w dniu 21 września br. odbyło się spotkanie służb. Brali w nim udział przedstawiciele PGWWP, Komendy Miejskiej Policji w Rybniku oraz pracownicy magistratu. Celem spotkania było ustalenie dalszego sposobu działania poszczególnych służb w ramach swoich kompetencji – zaznaczył UM.

Magistrat dodał, że z rzeki pobrano próbki do badań przez WIOŚ oraz PGWWP. Komenda Miejska Policji w Rybniku prowadzi działania operacyjno-rozpoznawcze, a PSP założyła rękawy sorpcyjne na rzece. Wyznaczone wydziały UM zajmują się natomiast ustaleniem sposobu odprowadzania ścieków przemysłowych, wód opadowych i zagospodarowania odpadów. Natomiast Rybnickie Służby Komunalne przeprowadzą inspekcję telewizyjną studzienek kanalizacyjnych.

Na podstawie nadesłanej informacji oraz rybnik.eu

fot. zdjęcia wykonane przez zaniepokojonego sytuacją mieszkańca, nadesłane przez UM Rybnika

Partner Portalu

Partner Portalu