Zanieczyszczenie rzeki Barycz

Zanieczyszczenie rzeki Barycz

O tym, że trwają działania wyjaśniające sytuację związaną z zanieczyszczeniem rzeki Barycz – poinformował Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (WUW). Jak zaznacza WUW o sprawie zawiadomiona została prokuratura okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, a działania terenowe przeprowadzone zostały przez delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W związku ze sprawą w stałym kontakcie pozostają wojewodowie dolnośląski i wielkopolski.

Urząd wojewódzki wskazuje, że do rzeki Barycz przepływającej przez teren gminy Odolanów, wpływają: od północy rzeka Kuroch, a od południa m.in. Złotnica i Olszówka. Obszary pomiędzy tymi rzekami są̨ równinne i podmokłe, a po opadach deszczu w dniach 30 czerwca i 1 lipca zostały zalane wodami opadowymi. W wodach tych rzek stwierdzono przede wszystkim bardzo małą zawartość́ tlenu (ok 1 mg/l) oraz podwyższoną̨ zawartość́ substancji organicznych, które spowodowały deficyt tlenu.

Zanieczyszczenie rzeki Barycz – pola i łąki głównym źródłem zanieczyszczeń?

Wydział Zarządzania Kryzysowego WUW wykonał naloty dronem nad terenem Odolanowa, a prokuratura okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zleciła ostrowskiej policji przeprowadzenie czynności, które 8 lipca skupiły się̨ na obszarze Kurochu i Baryczy, a 9 lipca – w rejonie zlewni Olszówki i okolicznej ubojni drobiu – podaje WUW.

Bazując na wynikach nalotów dronem ustaliliśmy, że głównym źródłem zanieczyszczenia wód Baryczy są̨ pola i łąki pomiędzy Kurochem, Baryczą i Złotnicą. Na tym terenie, o powierzchni kilkunastu kilometrów stwierdzono zalania i podtopienia na skutek intensywnych opadów deszczu. Woda stagnuje na tym terenie co najmniej od końca czerwca, co spowodowało gnicie roślinności, traw, upraw i skoszonych traw, dodatkowo podtopione zostały występujące na tym terenie pryzmy obornika – tłumaczy Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski.

Zanieczyszczenie rzeki Barycz – WIOŚ w Poznaniu nie wyklucza wpływu oczyszczalni ścieków

Urząd wojewódzki zwraca też uwagę, że według Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Poznaniu, podtopienia są niezależne od działań czy zaniechań rolników, którzy za wskazane obszary odpowiadają. W tej sprawie zostaną przeprowadzone kontrole, które pozwolą̨ ocenić́ czy rolnicy ci naruszali przepisy dotyczące ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego. Jednym ze źródeł zanieczyszczenia może być także jedna z okolicznych firm eksploatująca w tym rejonie oczyszczalnię ścieków. Obecnie są prowadzone czynności kontrolne, które określą wpływ zakładu na poziom zanieczyszczenia.

Zanieczyszczenie rzeki Barycz – sytuacja się poprawia, a Wody Polskie proszą o cierpliwość

Do tematu zanieczyszczenia Baryczy odniósł się także organ, jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RZGW).

Jak podał RZGW, w czwartek, 9 lipca, Dyrektor Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ponownie dokonał wizji terenowej na rzece Baryczy, a służby w ostatnich dniach zajmowały się również usuwaniem większych zatorów i zanieczyszczeń w obrębie obiektów hydrotechnicznych. Część nieczystości została posprzątana. Bezpośrednie oględziny Baryczy ponownie potwierdziły, że sytuacja ulega poprawie – dodaje RZGW i zaznacza, że polepszają się warunki tlenowe, napowietrzenie i przejrzystość wody. W rzece, która wraca do życia, widać coraz więcej narybku.

– W związku z wieloma nieprawdziwymi informacjami i publikacjami na temat zdarzenia na Baryczy, uspokajamy, że sytuacja jest znacznie lepsza niż pierwotnie zakładano. Prosimy również o cierpliwość z wysuwaniem oskarżeń, dopóki swoich czynności nie zakończą odpowiednio uprawnione do tego organy, policja i prokuratura. Wody Polskie nieustająco podejmują wzmożone działania w celu zminimalizowania negatywnych skutków tego zdarzenia. Bardzo dobrze układa się też współpraca ze Stawami Milickimi – mówi Mariusz Przybylski, dyrektor Wód Polskich RZGW we Wrocławiu.

Zanieczyszczenie rzeki Barycz – stawy milickie nie ucierpiały

– Pod względem zanieczyszczenia stawy milickie nie ucierpiały. Rezerwat przyrody i kompleks stawów są bezpieczne, a tereny zarządzane przez nasza spółkę pozostają otwarte dla turystów. Na bieżąco monitorujemy całą sytuację i obecnie nie ma zagrożenia, że wystąpią na naszym obszarze negatywne zjawiska – podkreśla Piotr Połulich, prezes zarządu spółki Stawy Milickie.

Zgodna z tymi faktami jest również pisemna informacja z 9 lipca, przygotowana przez WIOŚ we Wrocławiu, dotycząca przeprowadzanych od 1 do 7 lipca badań. W opinii WIOŚ we Wrocławiu zaznaczono, że wyniki pomiarów przeprowadzonych 7 lipca wskazują na wzrost wartości tlenu rozpuszczonego w wodzie rzeki w porównaniu z wynikami uzyskanymi 1 lipca. Ma to świadczyć o poprawie jakości wody w Baryczy w porównaniu ze stanem wody sprzed kilku dniu.

Zanieczyszczenie rzeki Barycz – służby szukają przyczyn

Jednocześnie RZGW zaznacza, że pracownicy Wód Polskich w momencie wykrycia zdarzenia niezwłocznie poinformowali przedstawicieli WIOŚ oraz zgłosili sprawę policji. Są również w stałym kontakcie z innymi zainteresowanymi sprawą podmiotami, w tym ze spółką Stawy Milickie, centrum zarządzania kryzysowego oraz lokalnym samorządem.

Wrocławski RZGW, wskazuje przy tym, że wstępne wyniki badań przeprowadzonych przez WIOŚ wskazują, iż źródłem głównego zanieczyszczenia rzeki są tereny rolnicze zlokalizowane pomiędzy Kurochem, Baryczą i Złotnicą, na których stwierdzono rozmyte z powodu intensywnych opadów deszczu pryzmy nawozów naturalnych. Możliwe są także inne źródła zanieczyszczeń, których inspektorzy WIOŚ nadal poszukują. „Liczymy, że praca policji pozwoli na szybkie wykrycie źródła zanieczyszczenia, dzięki czemu będzie możliwość wprowadzenia skutecznych działań zaradczych, aby podobne zdarzenia nie powtórzyły się w przyszłości” – zaznacza RZGW. Przy okazji RZGW zaznacza, że zanieczyszczenie rzeki Barycz jest tematem codziennie aktualizowanych informacji w dziale Aktualności na stronie Wód Polskich RZGW we Wrocławiu pod adresem wroclaw.wody.gov.pl.

Zanieczyszczenie rzeki Barycz – Koalicja Ratujmy Rzeki apeluje!

Sprawa zanieczyszczenia Baryczy stała się również przyczynkiem do zajęcia stanowiska przez Koalicję Ratujmy Rzeki. W przesłanym 8 lipca materiale Koalicja stwierdza: „Z niepokojem obserwujemy sytuację na rzece Barycz, na której od tygodnia dochodzi do masowego ginięcia organizmów wodnych na ok 60 km odcinku rzeki. To już kolejna skażona w tym roku rzeka Polski. Fakt, że nadal nie ustalono źródła i sprawcy jest równie niepokojący. Koalicja Ratujmy Rzeki wielokrotnie apelowała do instytucji rządowych, wojewódzkich i samorządowych o nadanie tematowi zatruwania wód odpowiedniego priorytetu. Ostatni taki apel wystosowaliśmy w maju br. z powodu zrzutów ścieków do rzek na południu kraju.

Bez sprawnych i stanowczych reakcji na tego typu zdarzenia a przede wszystkim bez konsekwentnego egzekwowania prawa ochrony środowiska nie uda się uchronić polskich rzek od dalszego degradowania. Apelujemy ponownie, by zatruwanie i zanieczyszczanie wody przestało być traktowane jako nieodłączny element funkcjonowania gospodarki, ale by każdy taki przypadek był wnikliwe i najszybciej jak to możliwe zbadany, a sprawcy każdorazowo pociągani do odpowiedzialności karnej. Zysk z biznesu, czy oszczędność przy utylizacji, niezależnie czy dotyczy przemysłu, rolnictwa czy ścieków komunalnych w żadnym wypadku nie mogą mieć priorytetu ponad czystą wodą i życiem w ekosystemach wodnych, od których bezpośrednio zależy nasza ludzka egzystencja.”

Na podstawie informacji nadesłanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Koalicję Ratujmy Rzeki.

fot. Anna Tarka/Wody Polskie RZGW we Wrocławiu

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama