Zanieczyszczenia wód podziemnych i pompy głębinowe

Zanieczyszczenia wód podziemnych i pompy głębinowe w książkach

Wydawnictwo Seidel-Przywecki poinformowało o wypuszczeniu na rynek dwóch nowości wydawniczych. Mowa o książkach „Cywilizacyjne zanieczyszczenia wód podziemnych w Polsce” (autor: Bohdan Łyp) oraz „Pompy głębinowe” (autorzy: Marian Strączyński, Paweł Urbański i Jan Solecki).

Zanieczyszczenia wód podziemnych i pompy głębinowe w nowych książkach Wydawnictwa Seidel-Przywecki

Jak zaznacza wydawca, by dobrze chronić wody podziemne, personel zaangażowany w problematykę ochrony ujęć powinien znać wiele różnych konkretnych przykładów zanieczyszczeń, a nie tylko bazować na uogólnionej wiedzy. Upublicznione informacje o zanieczyszczeniach i skażeniach wód podziemnych są bardzo skromne i najczęściej stanowią doniesienia ogólne, nieopisujące wydarzeń, ich tła i okoliczności w jakich powstały. Ich dokładniejsze poznanie pozwala zrozumieć przebieg i rozmiary skażenia wód, jakie się wydarzyły.

Jak zaznacza wydawca, ochrona ujęć jest umiejętnością wymagającą przezorności i szerokiej wiedzy, a tę trzeba gromadzić, poznając różne przykłady. Dlatego dla czytelników tej publikacji, spośród ok. 2000 enuncjacji dotyczących wód podziemnych, zostały wybrane najciekawsze lub charakterystyczne przykłady zanieczyszczeń, cechujące się różnym rozprzestrzenieniem, odmiennymi przyczynami i wystąpieniem w różnych środowiskach.

W większości są to informacje o zanieczyszczeniach jakie miały miejsce w drugiej połowie XX w., a będących wynikiem niedbałości o środowisko z powodu intensywnego rozwoju produkcji przemysłowej. W tym czasie zaniechano dbałości o środowisko i poczyniono wiele szkód, które powinny być zapisane ku przestrodze dla przyszłych pokoleń.

Nieomal geometryczny przyrost ilości eksploatowanych studni i pomp głębinowych

Wzrost zapotrzebowania na wodę oraz konieczność odbudowy potencjału wydobywczego powoduje nieomal geometryczny przyrost ilości eksploatowanych studni i pomp głębinowych – maszyn umożliwiających zachowanie ciągłości dostaw kluczowego dla rozwoju społeczeństwa medium. Postępująca zmiana parametrów hydraulicznych wpływa na konieczność okresowego dostosowania sprzętu pompowego, jego wymiany lub przeprowadzenia odpowiedniej regulacji parametrów pracy, co w efekcie umożliwia racjonalne wykorzystanie zasobów energii.

Druga z omawianych książek, jest nie tylko kolejnym osiągnięciem doświadczonego zespołu autorów, który zdecydował się podzielić z czytelnikami swoją wiedzą praktyczną dotyczącą zagadnień doboru, eksploatacji, nadzoru oraz przeglądów i remontów głębinowych agregatów pompowych. Publikacja jest także odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku pomp, a także rosnącego zapotrzebowania na wiedzę związaną z eksploatacją tego typu maszyn przepływowych.

Więcej informacji na stronie internetowej wydawcy.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki

fot. Wydawnictwo Seidel-Przywecki

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny