Zakończone negocjacje

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakończył negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Do regionu trafi 1,9 mld euro z Unii Europejskiej. Uwzględniając wkład krajowy, województwo będzie dysponowało kwotą ponad 2,2 mld euro w ramach tego Programu.
 
 
– Znaleźliśmy się w pierwszej siódemce regionów z Polski, które negocjowały kontrakt w Brukseli. Tak się złożyło, że zakończyliśmy te negocjacje jako pierwsi – powiedział Piotr Całbecki, marszałek woj. kujawsko-pomorskiego.
 
RPO będzie programem korzystającym ze środków zarówno Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego ramach realizowane będą działania o charakterze inwestycyjnym (72% puli) i społecznym (28%).
 
Na co zostanie przeznaczone dofinansowanie? Środki trafią m.in. na przedsiębiorczość i innowacje (430 mln euro). Na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia głównie ukierunkowane na wzrost powiązań pomiędzy światem nauki i biznesu, a także na projekty inwestycyjne przedsiębiorstw. Niebagatelna kwota, bo 163 mln euro, będzie zaangażowana w dotowanie inwestycji w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną. Około 134 mln euro trafi na projekty w dziedzinie zrównoważonej mobilności miejskiej. Wsparcie może dotyczyć zakupu niskoemisyjnych środków transportu, rozwoju inteligentnych systemów transportowych, realizacji buspasów czy też rozwoju systemu transportu rowerowego. Aż o połowę mniej pieniędzy (65 mln euro) będzie do wydania w obszarze ochrony środowiska – gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. Wsparcie uzyskają zatem  inwestycje w infrastrukturę do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów, recyklingu, sortowania i kompostowania oraz w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej, czyli związane z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków.
 
 
Zakończone negocjacje RPO to jeden z ostatnich etapów prac nad tym strategicznym dla regionu dokumentem. Aktualnie ruszą prace nad jego uszczegółowieniem.
 
 
Na podstawie: www.kujawsko-pomorskie.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny