Zakończona gminna inwestycja

Zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo”. W jej ramach powstało blisko 14 km kanalizacji sanitarnej, 7,75 km sieci wodociągowej oraz trzy pompownie ścieków. Ponadto zlikwidowano 101 bezodpływowych zbiorników, a 110 budynków podłączono do kanalizacji.
 
liniewo
 
Przed rozpoczęciem projektu gmina Liniewo była skanalizowana w ponad 46%, a po jego zakończeniu – w prawie 59%. – Mieszkańcy od kilku lat zgłaszali potrzebę budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Ich petycje zostały zrealizowane w całości. Nastąpiła poprawa stanu środowiska, wzrost konkurencyjności gminy, a przede wszystkim poprawa komfortu życia mieszkańców – uważa Mirosław Warczak, wójt gminy Liniewo.
 
Zadanie zostało dofinansowane kwotą ponad 2 mln zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycję wsparł również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, udzielając pożyczki w wysokości 750 tys.zł.
 
Na podstawie: www.wfosigw.gda.pl

Partner Portalu

Partner Portalu