Za głosem samorządów

28 lipca br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. Regulacja ta daje samorządom jasne i precyzyjne narzędzie pozwalające właściwie ocenić obszar i granice aglomeracji oraz sprawdzić, czy spełnia ona wszystkie konieczne warunki.

 

Przepisy rozporządzenia przewidują, że odpowiedzialne za aglomeracje wodno-ściekowe gminy będą przeprowadzały co dwa lata przegląd ich obszarów i granic oraz, w razie potrzeby, dokonają stosownych zmian. Jest to odpowiedź na postulaty samorządów w tym zakresie. Nowe regulacje pozwolą na systematyczne dostosowywanie obszarów i inwestycji do faktycznych potrzeb. Pierwszy termin na zgłoszenie zmian marszałkom to 31 lipca tego roku.

 

W rozporządzeniu znalazła się również definicja „gminy wiodącej”, pełniącej funkcję koordynującą w aglomeracji. Dodatkowo uzupełniono definicję aglomeracji o końcowy punkt zrzutu ścieków komunalnych, co powinno wpłynąć na zmniejszenie kosztów realizacji inwestycji w gminach.

zrzut sciekow1

 

Wszystkie przepisy były szczegółowo konsultowane z samorządami. Bezpośrednio na spotkaniach i szkoleniach poświęconych wyznaczaniu obszarów aglomeracji, ale także z korporacjami samorządowymi. Wszystkie zgłoszone uwagi były dla nas bardzo cenne. Przecież wójtowie, prezydenci i burmistrzowie najlepiej wiedzą, co i jak jeszcze trzeba zrobić przy oczyszczaniu ścieków, a te przepisy mają im w tym pomóc. Taki jest cel ich powstania– mówi Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

 

Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu