Wysoka świadomość ekologiczna

Ochrona środowiska jest ważna dla Europejczyków i można zrobić dla niej więcej – wynika z opublikowanego badania Eurobarometru. Pokazuje ono, że mimo kryzysu gospodarczego troska Europejczyków o środowisko wcale nie zmalała od ostatniego sondażu, przeprowadzonego trzy lata temu.
– Cieszę się, że nawet w tak trudnych czasach ochrona środowiska cieszy się tak trwałym i powszechnym poparciem. Społeczeństwo jest szczególnie zaniepokojone zanieczyszczeniem powietrza i wody, problematyką substancji chemicznych i odpadów, jest też przekonane, że każdy z nas powinien robić więcej dla ochrony środowiska – powiedział Janez Potočnik, komisarz ds. środowiska.
 
Ponad 70% obywateli Unii Europejskiej uważa, że efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych i ochrona środowiska mogą pobudzać wzrost gospodarczy. Coraz więcej osób (59%) sądzi, iż w pomiarze rozwoju danego kraju należałoby uwzględniać również czynniki społeczne i środowiskowe, a nie tylko kryteria gospodarcze. Co więcej, blisko 60% respondentów jest zdania, że organy publiczne ich kraju powinny przedkładać kwestie ekologii nad koszty.
 
75% Europejczyków deklaruje gotowość do kupowania produktów przyjaznych środowisku, mimo że trzeba za nie nieco drożej płacić. Aż 93% jest zdania, iż sprawcy znacznych zanieczyszczeń powinni naprawiać szkody, jakie powodują w środowisku. Za najskuteczniejszy sposób rozwiązywania problemów ochrony środowiska uchodzi zwiększenie kar dla ich sprawców.
 
Ponadto mieszkańcy Unii Europejskiej są zaangażowani w ochronę środowiska (85%) Większość z nich realizuje działania przyjazne środowisku. Wśród najczęściej wymienianych pojawiły się prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów (72%), ograniczanie zużycia energii (52%) i ograniczanie zużycia wody (37%). Choć gros obywateli sądzi, że są dobrze poinformowani w sprawach środowiska, to jednak wciąż 39% europejskiej populacji odczuwa pewne braki informacyjne, np. na temat wpływu na zdrowie chemikaliów wykorzystywanych w produktach codziennego użytku.
 
Zdaniem 77% ankietowanych, duże przedsiębiorstwa i przemysł robią zbyt mało dla środowiska, a aż 70% mieszkańców UE tak samo negatywnie ocenia swoje rządy. 65% obywateli patrzy bardziej krytycznym okiem na siebie, twierdząc, iż sami mogą bardziej się starać. Dla tych, którzy dbają o środowisko, najważniejsze działania to sortowanie odpadów (54%), ograniczenie zużycia energii gospodarstwa domowego (39%) i korzystanie z transportu publicznego (39%).
 
Z badania wynika, że 77% respondentów jest przekonanych o słuszności zapadania decyzji w sprawie środowiska na szczeblu Komisji Europejskiej. Jeszcze więcej osób uważa, że Unia powinna kontrolować, czy przepisy w dziedzinie ochrony środowiska są w ich kraju prawidłowo stosowane.
 
Sondaż przeprowadzono w 28 państwach członkowskich, w dniach od 26 kwietnia do 11 maja 2014 r. w badaniu wzięło udział blisko 28 tys. ankietowanych.
 
Na podstawie: http://ec.europa.eu
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny