Wymiana doświadczeń

Przedstawiciele Śląskiego Klastra Wodnego powrócili z misji gospodarczej z Oslo. Została ona zorganizowana na zaproszenie norweskiego klastra wodnego Vannklyngen Clean Water Norway. Uczestniczyła w niej m.in. grupa pracowników Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, które od 2007 r. pełni funkcję koordynatora działań klastra.
 
Wizyta w Norwegii była okazją do zapoznania się z technologiami uzdatniania wody i oczyszczania ścieków stosowanymi w kraju gospodarzy, a także z efektami funkcjonowania instalacji wytwarzania energii opartej na gazie pochodzącym z osadów ściekowych. Nie mniej cenną wiedzę można było wynieść z rozmów – zarówno tych oficjalnych, jak i kuluarowych. Przedstawiciele firm zrzeszonych w polskich i norweskich klastrach dzielili się doświadczeniami w praktycznym wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, stosowanych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
 
Stowarzyszenie Śląski Klaster Wodny działa od 2009 r. Powstało z inicjatywy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Zrzesza podmioty naukowe, gospodarcze i samorządowe związane z działalnością wodociągowo-kanalizacyjną. Jego głównym celem jest szeroko rozumiana współpraca na rzecz rozwiązywania problemów technologicznych, badawczych i inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem sektora wod-kan.
 
Na podstawie: www.gpw.katowice.pl
Fot. Oczyszczalnia ścieków w Drammen

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny