wykorzystanie deszczówki

Wsparcie na wykorzystanie deszczówki w Poznaniu

Urząd Miasta Poznania (UM) poinformował, że miasto będzie dofinansowywać rozwiązania mające na celu zatrzymywanie i wykorzystanie deszczówki. W drugiej połowie maja ruszy nabór wniosków – zapowiedział magistrat.

Kto może liczyć na dofinansowanie?

Każdy może oszczędzać wodę na własnej posesji. Miasto już po raz kolejny zachęca do takich działań. Wspieramy tych, którzy chcą przeciwdziałać pogłębiającym się zmianom klimatu. Wśród licznych korzyści wynikających ze zwiększenia naturalnej retencji warto podkreślić chociażby poprawę lokalnego mikroklimatu czy odciążenie sieci wodociągowej – powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Chodzi o to, by woda, zamiast spływać do kanalizacji deszczowej i rzeki Warty, zostawała w miejscu, w którym spadła. Umożliwi to wykorzystanie deszczówki, np. do podlewania roślin.

Nabór wniosków do programu rozpocznie się w drugiej połowie maja. Z przekazanej przez UM informacji wynika, że o dofinansowanie będą mogli starać się mieszkańcy Poznania, posiadający nieruchomość na terenie miasta. Wnioskodawca musi być właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadać inny tytuł prawny, który pozwala na dysponowanie nieruchomością. Wśród wnioskodawców magistrat wymienił osoby prywatne, przedsiębiorców, instytucje oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Na wsparcie w gromadzeniu deszczówki mogą liczyć także użytkownicy działek w rodzinnych ogrodach działkowych oraz właściciele własnych ogródków na terenie zarządzanym przez spółdzielnie lub wspólnotę. Dotacja będzie mogła pokryć do 80% kosztów. Wysokość wsparcia w przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych wyniesie do 50 tys. zł, a w pozostałych sytuacjach – do 6 tys. zł. Warunkiem koniecznym jest aby nieruchomość znajdowała się na terenie Poznania. Magistrat podkreślił, że będzie można uzyskać dofinansowanie na więcej niż jedną nieruchomość. Pieniądze z programu będzie można przeznaczyć na zakup materiałów, montaż oraz budowę naziemnego lub podziemnego zbiornika na wodę opadową, pompy zanurzeniowej oraz elementów przyłączeniowych. Możliwy będzie także zakup materiałów i prace służące modernizacji i usprawnieniu istniejącego systemu deszczowego.

Program wsparcia na wykorzystanie deszczówki cieszy się dużym zainteresowaniem

Według przekazanych przez UM danych, w tym roku na małą retencję Poznań przeznaczy milion złotych. Dotacje będą przyznawane według kolejności zgłoszeń wniosków, aż do wyczerpania środków. Za realizację programu odpowiada Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Więcej szczegółów na temat programu oraz wszelkie niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie www.poznan.pl/malaretencja.

Pierwsza odsłona programu pozwalającego uzyskać dofinansowanie na wykorzystanie deszczówki miała miejsce w 2021 r. Początkowo była to akcja pilotażowa, jednak ze względu na ogromne zainteresowanie poznaniaków zdecydowano o jej kontynuacji. Skorzystało z niej już kilkaset osób prywatnych, a także firm, instytucji czy wspólnot mieszkaniowych.

Największe zainteresowanie programem wykazali mieszkańcy Spławia, Strzeszyna i Dębca. Właśnie z tych rejonów, w ciągu ostatnich dwóch lat, wpłynęło najwięcej wniosków. Co ciekawe najbardziej efektywni pod względem ilości wody gromadzonej w powstałych instalacjach są poznaniacy ze Spławia (61450 litrów), Umultowa (40450 l), Dębca (31961 l) oraz Krzyżownik (31350 l).

Na podstawie www.poznan.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu