Wsparcie na zakup zbiorników na wodę deszczową w Rzeszowie

Do 22 marca br. w Rzeszowie potrwa nabór wniosków o dotacje na inwestycje związane z tzw. małą retencją. Mieszkańcy stolicy województwa podkarpackiego mogą starać się o dofinansowanie na różne przedsięwzięcia z tego obszaru. Chodzi m.in. o zakup i montaż zbiorników na wodę deszczową, wykonanie oczka wodnego albo ogrodu deszczowego.

Oszczędzać wodę oraz gromadzić ją na trudniejszy czas

Klimat w którym żyjemy zmienia się bardzo szybko. Niestety zimy są coraz mniej śnieżne, latem bardzo często obserwujemy długotrwałe okresy bezdeszczowej pogody. W tej sytuacji musimy prowadzić działania, które pozwolą oszczędzać wodę oraz gromadzić ją na trudniejszy czas. Program małej retencji to jeden ze sposobów na takie działanie – mówi Jolanta Kaźmierczak, wiceprezydent Rzeszowa.

W ubiegłym roku na realizację programu „mała retencja” miasto przeznaczyło 100 tys. zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 80% kosztów inwestycji, jednak nie mogła przekroczyć 1000 zł. Urząd Miasta Rzeszowa (UM) podpisał łącznie 100 umów na realizację tego typu zadań.

Zdecydowana większość, bo ponad 90 złożonych wniosków o rozliczenie dotacji dotyczyło zbiorników naziemnych na deszczówkę. Pozostałe natomiast wykonania zbiornika podziemnego, oczka wodnego i ogrodu deszczowego.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie programem prezydent Rzeszowa – Konrad Fijołek podjął decyzję o zwiększeniu puli środków przeznaczonych na dotacje w 2023 r. Na realizację zadania w budżecie miasta zabezpieczono 150 tys. zł. Powinno to pozwolić na dofinansowanie 150 nowych inwestycji związanych z gromadzeniem wody deszczowej realizowanych przez mieszkańców Rzeszowa.

Dofinansowanie nie tylko do zbiorników na wodę deszczową

Dotacja udzielana będzie osobom fizycznym, posiadającym tytuł prawny do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Dotyczy to budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zabudowie bliźniaczej lub w zabudowie szeregowej. Środki z udzielonego dofinansowania mogą być przeznaczone na cztery rodzaje inwestycji. Mieści się pośród nich zakup i montaż zbiorników naziemnych, szczelnych o łącznej poj. min. 500 l. Dofinansowaniem objęte są także zakup i montaż zbiorników podziemnych, szczelnych o poj. min. 2000 l oraz utworzenie oczka wodnego o pojemności co najmniej 500 l. Wsparcie z UM można również pozyskać na utworzenie ogrodu deszczowego.

Najwięcej mamy wniosków o dofinansowanie zbiorników na wodę. Mieszkańcy chętnie je stawiają w swoich ogrodach, bo na rynku jest bardzo duży wybór. Mają różny kształt, kolory i pojemność. To znakomity sposób na zmagazynowanie wody deszczowej na okres, kiedy będzie sucho – podkreśla Małgorzata Wojnowska, dyrektor Wydziału Klimatu i Środowiska UM.

Gdzie i do kiedy przyjmowane będą wnioski o dotacje do zbiorników na wodę deszczową?

Nabór wniosków trwać będzie do 22 marca. – Warto jednak złożyć wniosek szybciej, bo w przypadku, gdy będzie ich bardzo dużo, o przyznaniu dotacji decyduje kolejność dostarczenia nam dokumentów. Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa, lub otrzymać je w naszym wydziale, lub w punktach urzędu w rzeszowskich galeriach i centrach handlowych. Nasi pracownicy pomagają w wypełnieniu dokumentów i przed złożeniem weryfikują, czy niczego w nich nie brakuje – zaznacza Kinga Kotwica z Wydziału Klimatu i Środowiska UM.

Wnioski należy składać w Wydziale Klimatu i Środowiska UM, przy ul. Rynek 7 (pok. nr 3). Aplikacje będą przyjmowane w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7.30-15.30, a w środy w godz. 7.30-17.00. Wszelkie informacje związane z naborem wniosków można uzyskać telefonicznie [nr tel. (17) 875-41-90 oraz (17) 875-48-95]. Wzór dokumentu oraz regulamin są dostępne w Internecie bip.erzeszow.pl.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu