Wsparcie na wkład własny

Władze Szprotawy otrzymały preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji inwestycji pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”. Umowę podpisano 19 sierpnia br.
 
Projekt realizowany jest z wykorzystaniem środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 -2013. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 80,2 mln zł, a wysokość unijnego wsparcia sięga 51,5 mln zł.
 
Zadanie podzielono na kontrakty. Umowę pożyczki podpisano dla trzech z nich. Pierwszy kontrakt – „Kanalizacja sanitarna dla Osiedla Chrobrego, Starówki oraz części Osiedla Słoneczne” – otrzyma pożyczkę w wysokości blisko 2,9 mln zł. Inwestycja umożliwi podłączenie ponad 10,7 tys. osób do systemu kanalizacyjnego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni oraz osiągnięcie poziomu 85,62% zmniejszenia zanieczyszczeń odprowadzanych bezpośrednio do środowiska.
 
W ramach drugiego kontraktu – „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiechlicach – dokończenie” wybudowane zostaną m.in. studnia rewizyjna początkowa, zbiornik retencyjny, przepompownia główna, stacja odbioru i zbiornik ścieków dowożonych, reaktor biologiczny, osadniki wtórne i stacja odwaniania osadu. Na ten projekt przewidziano pożyczkę w wysokości niemal 1,3 mln zł.
 
Z kolei 420 tys. zł pożyczki trafi na kontrakt dotyczący rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie. Przedsięwzięcie polega na przebudowie procesu napowietrzania wody, rurociągów ssawnych doprowadzających napowietrzaną wodę do pomp II stopnia i układu filtracji. Ponadto powstaną nowe obiekty: osadnik wód popłucznych, zbiorniki na wodę uzdatnioną (dwa o pojemności 1000 m3) oraz taśmowa prasa filtracyjna do suszenia odpadów ze stacją polielektrolitów i podajnikiem ślimakowym.
 
Na podstawie: www.wfosigw.zgora.pl

Partner Portalu

Partner Portalu