Wsparcie na świętokrzyskie projekty

4 listopada br reprezentanci 21 świętokrzyskich gmin sygnowali umowy na dofinansowanie inwestycji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Łączna kwota dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła niemal 14 mln zł.
 
kasa PEP
 
Przykładowo Gmina Solec-Zdrój realizuje inwestycję dotyczącą budowy sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą, umożliwiającą doprowadzenie wody z ujęcia Kików do miejscowości Sułkowice. Całkowity koszt zadania wynosi blisko 650 tys. zł, zaś przyznane wsparcie – 266,3 tys. zł. Z kolei w Działoszycach ma powstać sieć kanalizacji sanitarnej z pompowniami i ich zasilaniem energetycznym. Natomiast dzięki dofinansowaniu dla gminy Chęciny zbudowana zostanie sieć wodociągowa w miejscowościach Polichno, Ostrów, Wolica i Chęciny. Łącznie prawie 3 km.
 
Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku zostaną podpisane umowy dotacyjne dla 24 projektów znajdujących się na liście rezerwowej. – Do pełnej realizacji brakuje nam jeszcze ok. 7 mln zł. Kwotę tę postaramy się wygospodarować w ramach oszczędności przetargowych. Tym samym, wszystkie wnioski złożone w ramach konkursów z zakresu „podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej” mają szansę na uzyskanie dofinansowania z PROW 2007-2013 – zapowiedział Adam Jarubas marszałek województwa świętokrzyskiego.
 
Na podstawie: www.sejmik.kielce.pl

Partner Portalu

Partner Portalu