Wsparcie dla Szczytna

Blisko 3 mln zł będzie kosztowała budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Szczytno. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2,1 mln zł). 6 listopada br. podpisano w tej sprawie umowę dotacyjną.
 
W ramach projektu powstanie sieć kanalizacyjna o długości 5,15 km, a także 1 km wodociągu. Przedsięwzięcie ma być gotowe w 2015 r.
 
Na podstawie: www.wfosigw.olsztyn.pl

Partner Portalu

Partner Portalu