wody opadowe

Wody opadowe – Gdynia ze wsparciem na dwa projekty

Gdynia otrzyma dotację na realizację dwóch dużych projektów, związanych z gospodarowaniem wodami opadowymi. Jak podaje Urząd Miasta Gdyni (UM), środki unijne zostały pozyskane za pośrednictwem Ministerstwa Środowiska.

Dzięki tym środkom miasto łatwiej będzie mogło przeciwdziałać efektom coraz częściej występujących nagłych i gwałtownych deszczów nawalnych. Mieszkańcy dzielnic, które do tej pory były narażone na lokalne podtopienia, będą mogli liczyć na poprawę sytuacji. Podpisanie umów nastąpiło 18 czerwca.

Kiedyś zjawiska nawalnych opadów należały do rzadkości. Obecnie musimy liczyć się z pogłębianiem się zmian klimatycznych i coraz częstszym występowaniem ekstremalnych opadów. Dzisiaj podpisałem umowy na dofinansowanie ze środków UE kolejnych dwóch projektów, które obejmują dalszą rozbudowę systemu gospodarowania wodami deszczowymi w naszym mieście. Łączna wartość dofinansowania wynosi aż 63 miliony złotych, co stanowi aż 85% kosztów kwalifikowanych obu projektów. Powstaną dwa nowe zbiorniki retencyjne i trzy zbiorniki „suche”, pojawią się zielone dachy, a wybrane boiska szkolne zostaną przykryte nawierzchnią przepuszczalną. Projekty obejmują też regulację rzeki Kaczej oraz odtworzenie potoku Wiczlińskiego. To kolejne projekty w dużym programie związanym z wodami opadowymi, który Gdynia realizuje od wielu lat. Zwiększanie retencji wód opadowych w mieście to nie chwilowa moda, ale konieczność. Temu samemu celowi służą propagowane przez nas ogrody deszczowe – przekonuje Michał Guć, wiceprezydent ds. innowacji.

Dwa duże projekty pozwolą zagospodarować wody opadowe

Dwa duże przedsięwzięcia, które właśnie uzyskały dofinansowanie, są kontynuacją działań inwestycyjnych podjętych w ramach projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”.

Pierwsze z nich – pt. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – cz. II” obejmuje szereg działań. Należą do nich budowa lub przebudowa sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 6,2 km w dzielnicach Witomino, Chwarzno-Wiczlino oraz Chylonia (osiedle Meksyk). W projekcie mieści się także budowa urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi, w tym dwóch zbiorników retencyjnych (w Witominie i Wiczlinie), zespołów komór i skrzynek rozsączających. Przewidziano także wykonanie dachów zielonych oraz pasaży roślinnych, muld i rowów odwadniających. Przedsięwzięcie obejmuje również likwidację powierzchni uszczelnionych (głównie boisk) na terenie Szkoły Podstawowej nr 26, X Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 i zastąpienie ich nawierzchnią przepuszczalną.

Szacunkowy całkowity koszt projektu wynosi ponad 39,8 mln zł. Koszty kwalifikowalne (koszty netto) oszacowano na ponad 32,5 mln zł. Wysokość przyznanego dofinansowania to ponad 27,6 mln zł.

Z kolei drugi z projektów – „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III” – obejmuje m.in. odtworzenie koryta potoku Wiczlińskiego o długości ok. 3,4 km. W tym działaniu mieścić się będzie także budowa trzech suchych zbiorników przeciwpowodziowych o łącznej pojemności 111 tys. m3. Będą to zbiorniki: „Zielenisz” i „Wiczlino – Szkoła” na potoku Wiczlińskim oraz „Obwodnica” na połączeniu potoku Wiczlińskiego z rzeką Kaczą. Ta ostatnia rzeka objęta zostanie również regulacją, w jak to zaznacza UM, niezbędnym zakresie. Zaplanowano także przebudowę rowu odwadniającego i budowę towarzyszącej infrastruktury technicznej. Projekt zakłada też przebudowę boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w dzielnicy Dąbrowa. W miejscu obecnego powstaną dwa boiska o powierzchni łącznej 820 m2 z nawierzchnią przepuszczalną dla wód opadowych.

Szacunkowy całkowity koszt projektu wynosi ponad 50,8 mln zł, w tym koszty kwalifikowalne mają sięgnąć ponad 41,5 mln zł (koszty netto). Przyznana kwota dofinansowania wynosi powyżej 35,3 mln zł.

Na podstawie www.gdynia.pl

fot. UM Gdyni (budowa zbiornika retencyjnego w ramach pierwszego projektu)

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama