Wody „doskonałej” jakości

Wody „doskonałej” jakości – europejskie kąpieliska pod lupą EEA

Z opublikowanego rocznego sprawozdania dotyczącego wody w kąpieliskach wynika, że w 2021 r. prawie 85% kąpielisk w Europie spełniało najbardziej rygorystyczne unijne wymogi dotyczące wody „doskonałej” jakości. Ocena stanowi dobrą wskazówkę co do tego, gdzie tego lata pływający mogą znaleźć najwyższej jakości kąpieliska w całej Europie – zaznacza Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Ocena sporządzona przez Europejską Agencję Środowiska (The European Environment Agency – EEA) we współpracy z Komisją Europejską (KE) opiera się na monitorowaniu 21 859 kąpielisk w całej Europie. Obejmuje ona państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE), Albanię i Szwajcarię na przestrzeni całego 2021 r.

Większość europejskich kąpielisk charakteryzuje się doskonałą jakością

– Sprawozdanie to przynosi dobre wiadomości dla tych, którzy rezerwują zasłużone letnie wakacje w pięknych europejskich kąpieliskach. Niezależnie od tego, czy miejscem docelowym jest grecka plaża, węgierskie jezioro czy francuska rzeka, możemy mieć pewność, że zdecydowana większość kąpielisk charakteryzuje się doskonałą jakością. Jest to korzystne dla środowiska, naszego zdrowia i europejskiego przemysłu turystycznego w czasach odbudowy po pandemii. Zobowiązujemy się do utrzymania tego poziomu oraz do dalszej poprawy na drodze do osiągnięcia naszego celu zerowego poziomu zanieczyszczeń – powiedział Virginijus Sinkevičius, europejski komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa

Najważniejsze ustalenia zawarte w sprawozdaniu – czyli gdzie są wody „doskonałej” jakości?

Z omawianego sprawozdania wynika, że jakość wód w kąpieliskach nadbrzeżnych, które stanowią dwie trzecie wszystkich kąpielisk, jest ogólnie lepsza niż jakość wód w kąpieliskach śródlądowych. W 2021 r. 88% kąpielisk przybrzeżnych UE sklasyfikowano jako kąpieliska najwyższej jakości w porównaniu z 78,2% kąpielisk śródlądowych. Od czasu przyjęcia dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach w 2006 r. odsetek „doskonałych” kąpielisk wzrósł i w ostatnich latach ustabilizował się na poziomie około 88% w przypadku kąpielisk przybrzeżnych i 78% w przypadku kąpielisk śródlądowych.

W sprawozdaniu stwierdzono, że w 2021 r. minimalne normy jakości wody zostały spełnione w 95,2% kąpielisk. W Austrii, na Malcie, w Chorwacji, Grecji, na Cyprze, w Danii i Niemczech co najmniej 90% kąpielisk spełnia wymogi „doskonałej” jakości wody – wskazuje KE.

Od 2013 r. spadł odsetek kąpielisk niedostatecznej jakości. W 2021 r. niedostateczne wody w kąpieliskach stanowiły 1,5% wszystkich kąpielisk w UE w porównaniu z 2% w 2013 r. Niedostateczna jakość jest często wynikiem krótkotrwałego zanieczyszczenia. W sprawozdaniu podkreślono, że lepsza ocena źródeł zanieczyszczenia i wdrożenie środków zintegrowanej gospodarki wodnej może przyczynić się do poprawy jakości wody.

Wody „doskonałej” jakości na interaktywnej mapie

Oprócz sprawozdania dotyczącego jakości wody w kąpieliskach EEA opublikowała również zaktualizowaną interaktywną mapę pokazującą wyniki dla każdego kąpieliska. Dostępne są również zaktualizowane sprawozdania krajowe oraz informacje na temat wdrażania dyrektywy w poszczególnych krajach – dodaje KE.

– Tegoroczne wyniki są dowodem na to, że ponad 40 lat działań UE na rzecz poprawy jakości wody w kąpieliskach w całej Europie przyniosło korzyści zarówno dla naszego zdrowia, jak i środowiska. Plan działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń oraz przegląd unijnej dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach jeszcze bardziej umocnią nasze zobowiązanie do zapobiegania zanieczyszczeniom i ich ograniczania w nadchodzących dziesięcioleciach – podkreślił Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy EEA.

W ostatnich dziesięcioleciach jakość wody w kąpieliskach w Europie znacznie się poprawiła – podkreśla KE i wskazuje, że zostało to osiągnięte dzięki systematycznemu monitorowaniu i zarządzaniu wprowadzonemu na mocy unijnej dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach i dzięki innym unijnym przepisom z zakresu ochrony środowiska, w tym dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Wody „doskonałej” jakości – efekt unijnych przepisów

Unijne przepisy dotyczące wody w kąpieliskach określają, czy jakość wody w kąpieliskach można sklasyfikować jako „doskonałą”, „dobrą”, „dostateczną” czy „niedostateczną” w zależności od ilości wykrytych bakterii kałowych. W przypadkach, gdy jakość wody zostaje sklasyfikowana jako „niedostateczna”, państwa członkowskie powinny zastosować pewne środki, takie jak zakaz kąpieli lub publikacja ostrzeżeń zawierających informacje dla użytkowników kąpielisk, a także podjąć odpowiednie działania naprawcze – zaznacza KE.

Przepisy te doprowadziły do znacznego ograniczenia ilości nieoczyszczonych lub częściowo oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych trafiających do wody w kąpieliskach. W rezultacie pływanie jest możliwe również na wielu obszarach wód powierzchniowych zlokalizowanych w miastach, które wcześniej były silnie zanieczyszczone.

Komisja Europejska zaznacza przy okazji, że przeprowadza obecnie przegląd dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach. Ma on pomóc w ocenie, czy obecne przepisy są nadal adekwatne do celu ochrony zdrowia publicznego i poprawy jakości wody, czy też istnieje potrzeba poprawy istniejących ram, w szczególności poprzez uwzględnienie nowych parametrów.

Wszystkie państwa członkowskie UE oraz Albania i Szwajcaria monitorują swoje kąpieliska zgodnie z przepisami unijnej dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach – dodaje KE.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

reklama

 

partner merytoryczny