Wodociągi na wyświetlaczu

900-kilometrowy system zaopatrzenia w wodę mieszkańców regionu obsługiwanego przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach można podziwiać na specjalnie wykonanym elektronicznym schemacie, zlokalizowanym w siedzibie firmy. Dzięki temu na dużej mapie województwa śląskiego można się zorientować, skąd np. pochodzi woda dostarczana do konkretnych miejscowości. Od 21 listopada br. schemat jest ogólnodostępny dla mieszkańców.
 
GPW
 
Podświetlone różnymi kolorami magistrale demonstrują trasę przesyłu wody powierzchniowej, głębinowej i mieszanej. Uwidoczniona na schemacie sieć jest eksploatowana przez osiem Oddziałów Sieci Magistralnej, dziewięć Stacji Uzdatniania Wody i dwa Zakłady Uzdatniania Wody. Jest to unikatowy w skali kraju układ pierścieniowy, który pozwala na ciągłą dostawę wody, a w przypadku ewentualnej przerwy dostawy umożliwia podanie wody z innego kierunku, bez ograniczeń ilościowych.
 
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu