Wodociągi Leszczyńskie

Wodociągi Leszczyńskie z nowym prezesem

Urząd Miasta Leszna (UM), poinformował, że w miniony piątek, 14 czerwca br., odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Wodociągi Leszczyńskie. W jego trakcie podsumowano działalność spółki w 2023 r.

Wodociągi Leszczyńskie – Romana Kozub zamiast Rafała Zalesińskiego

Rafał Zalesiński, prezes spółki uzyskał absolutorium, ale – jak podał magistrat – w związku z wygaśnięciem kontraktu zakończył pracę na zajmowanym stanowisku.

Dokonano również zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki. Aktualnie w jej skład weszli:

  • Mariusz Kucharski, przewodniczący Rady Nadzorczej, były prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie (MPWiK)
  • Patryk Tomczak, zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępca wójta gminy Święciechowa,
  • Maciej Grabianowski, sekretarz Rady Nadzorczej, zastępca prezydenta miasta Leszna,
  • Joanna Furmańczak, przedstawicieli załogi,
  • Karol Ratajczak, przedstawicieli załogi.

Na swoim pierwszym posiedzeniu w tym składzie, Rada Nadzorcza dokonała wyboru Prezesa spółki. Jednogłośnie w głosowaniu tajnym wybrano na to stanowisko Romanę Kozub, która kiedyś, przez 7 lat pracowała w MPWiK, a przez 10 minionych lat pełniła funkcję prezesa Zarządu Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Jak zaznaczył UM, nowy prezes Leszczyńskich Wodociągów rozpocznie pracę 27 czerwca 2024 r., z wygaśnięciem jej aktualnego kontraktu w Pniewach.

Na podstawie www.leszno.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu