Woda źródłem zdrowia

Woda źródłem zdrowia

„Czysta woda – zdrowe życie” – pod takim hasłem startuje kampania spółki Sądeckie Wodociągi. Inicjatywę tę wspiera Klub Aktywnych Mam.

Wspólna akcja prowadzona jest na rzecz ochrony środowiska i uświadamiania społeczeństwa w zakresie znaczenia czystej wody w życiu każdego człowieka.

Uświadomią znaczenie wody i ochrony środowiska

Nie ma piękniejszego obrazu niż zdrowe dziecko. A na to zdrowie wpływa wiele czynników. Przede wszystkim czyste środowisko i bezcenna dla każdego z nas woda – przekonuje Anna Rzepka z Klubu Aktywnych Mam z Nowego Sącza. – Chronić to, co najpiękniejsze musimy sami, ale podczas współpracy ze spółką Sądeckie Wodociągi uświadomiłam sobie, że czyste rzeki, czysta woda ma znaczący wpływ na nasze życie. A inwestycje wodno-kanalizacyjne dziś kojarzą mi się nie tylko z ochroną środowiska, ale przede wszystkim z naszym zdrowym funkcjonowaniem w zgodzie z naturą.

Z tej współpracy cieszy się również prezes Sądeckich Wodociągów. Jego zdaniem, wspólna inicjatyw pokazuje kolejny, istotny aspekt działalności Spółki, jakim jest społeczna odpowiedzialność biznesu. – To oznacza właśnie działania na rzecz społeczności lokalnych i ochrony środowiska. Ta współpraca ma podkreślić naszą odpowiedzialność za produkt i usługi, którymi są czysta woda oraz nieuciążliwe dla środowiska odprowadzanie ścieków – przekonuje prezes Janusz Adamek.

Na podstawie: www.nowysacz.pl

fot. pixabay.com