Woda na wsi

Rozpowszechnianie wśród mieszkańców Śląska wiedzy o prawidłowym kształtowaniu zasobów wodnych na obszarach wiejskich, wzrost jakości życia na wsi oraz promowanie spółek wodnych – to cele, jakie przyświecają konkursowi pt. „Zadbajmy o wodę na wsi”. Jego organizatorem jest Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. To druga edycja tej inicjatywy.
 
Nadesłane do konkursu prace będą oceniane w trzech kategoriach. Pierwsza – Najlepsza fotografia na temat „Moja wieś nad wodą”. Jest to kategoria otwarta dla fotografów – amatorów z terenu woj. śląskiego, bez ograniczeń wiekowych. Druga kategoria adresowana jest do spółek wodnych i ich związków, działających na terenie Śląska, i będzie się skupiała na najlepszej stronie internetowej tego typu podmiotów. Wreszcie ostatnia kategoria skupi się na ocenie zadań inwestycyjnych lub prac utrzymaniowych w zakresie melioracji wodnych szczegółowych na terenie woj. śląskiego. Ta kategoria również jest przeznaczona dla spółek wodnych i ich związków.
 
Prace konkursowe wraz z niezbędnymi formularzami należy przesłać do 30 listopada 2014 r.
 
Organizatorzy mają nadzieję, że konkurs przyczyni się do wsparcia działań na rzecz poprawy jakości wód, ochrony i ich racjonalnego wykorzystania.
 
Na podstawie: www.slaskie.pl
fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny