Wod-kan i środowisko

Wod-kan i środowisko – podzielić się doświadczeniami

Konferencja EKOGMINA 2018 – wydarzenie, podczas którego eksperci i praktycy będą mogli wymienić się doświadczeniami z realizacji projektów w sektorze wodno-kanalizacyjnym już za dwa tygodnie – przypomina pomysłodawca i organizator spotkania.

W trakcie Konferencji specjaliści z branży wod-kan będą próbowali odpowiedzieć na wiele pytań. Wśród nich pojawią się na pewno takie jak te poniżej. „Jak ocenić sprawność systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w polskich gminach i jak uchronić się przed zagrożeniami wynikającymi z jego nieprawidłowości?”.

Wod-kan i środowisko – czyli Konferencja EKOGMINA 2018

EKOGMINA 2018 odbędzie się 4 października w hotelu Radisson Blu w Gdańsku. W zamyśle organizatora – spółki BIOPRO – Forum ma stworzyć okazję do podzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zarządzaniu systemami wodno-kanalizacyjnymi oraz projektami rekultywacji zbiorników wodnych. Wszyscy zainteresowani specjaliści mogą dołączyć do dyskusji, trwa bowiem rejestracja uczestników on-line na www.ekogmina.biopro.pl.

Jak podaje firma BIOPRO, Pierwsze Forum Praktyków otwiera cykl konferencji EKOGMINA, które mają zwrócić uwagę na potrzebę wymiany wiedzy między gminami, wykonawcami i naukowcami w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Na spotkaniach nie tylko będzie można zaktualizować wiedzę techniczną, ale i poznać praktyczne rozwiązania dotyczące zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną.

EKOGMINA to okazja do wymiany wiedzy i opinii praktyków oraz ekspertów polskiej branży wodno-kanalizacyjnej. Będziemy dzielić się doświadczeniami w oparciu o rzeczywiste realizacje w gminach oraz dyskutować o mocnych i słabych stronach dzisiejszych technologii. Wszystko po to, by wspólnie wypracować listę najlepszych praktyk w tym sektorze – wyjaśnia Andrzej Osiński, ekspert Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, prelegent konferencji EKOGMINA 2018.

Wśród najważniejszych zagadnień poruszanych podczas konferencji organizator wymienia problematykę jakości obsługi i utrzymania systemu wodno-kanalizacyjnego, aspekty skutecznej eksploatacji, ocenę stanu inwentaryzacji sieci w gminach oraz monitoring i zarządzanie danymi. Konferencja obejmie także dyskusję nad stanem środowiska, w tym o zagrożeniach wynikających z braku wody pitnej oraz zanieczyszczeń zbiorników wodnych.

Wystąpienia autorytetów

Podczas konferencji zostaną także poruszone tematy związane ze środowiskiem przyrodniczym. Uczestnicy poznają przykłady skutecznych metod rekultywacji zbiorników wodnych oraz narzędzia pozwalające efektywnie zarządzać gospodarką wodną. W tej sesji prof. dr hab. inż. Tomasz Heese omówi proces rekultywacji jeziora Gołdap glinką bentonitową wzbogaconą lantanem, który zakończył się sukcesem i spowodował, że jeziorny fitoplankton nie jest już zdominowany przez niebezpieczne dla zdrowia sinice.
Zastosowana technologia, choć mało znana w Polsce, okazała się dla jeziora Gołdap optymalnym rozwiązaniem w procesie rekultywacji. Wyniki pokazują, że jezioro zostało oczyszczone, a gmina Gołdap ma pełne powody do dumy i promowania się jako uzdrowisko – mówi prof. dr hab. inż. Tomasz Heese.

W tej sesji uczestnicy Forum będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o udanym procesie rekultywacji oraz poznać inne metody naturalnego oczyszczania wód.
Organizator podkreśla, że podczas Konferencji będzie można wysłuchać wystąpień wielu autorytetów, m.in. prof. Mariana Kwietniewskiego („Kompleksowość i opis systemu wod-kan – rola danych technicznych w zarządzaniu”), prof. Jacka Mąkini („Eksploatacja systemu wod-kan – dobre praktyki obsługi systemów”), prof. Zbigniewa Heidricha („Rozwój systemów wod-kan w gminach – realizacja zadań inwestycyjnych i optymalizacja budżetu projektów”) oraz prof. Tomasza Heese („Środowisko naturalne – inwestycja rozwojowa gmin”). Więcej informacji o konferencji na stronie wydarzenia www.ekogmina.biopro.pl.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

reklama

reklama

reklama