Wielozadaniowy radar

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie otrzymał dotację z dwóch Wojewódzkich Funduszy Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej – w Katowicach i Opolu – na budowę stacji radaru meteorologicznego na Górze Św. Anny. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 12,7 mln zł, a przyznane dofinansowanie stanowi łącznie 5,3 mln zł.
 
radar
 
Radar obejmie swoim zasięgiem obszar województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego (łącznie 41,7 tys. km2), który zamieszkuje 8,5 mln ludzi. Urządzenie umożliwi dokładniejsze prognozowanie zagrożeń oraz szybsze ostrzeganie przed nimi ludności. Radar skupi się na obszarach źródłowych Odry, Opawy i Ostrawicy oraz ich górnych biegach. Ponadto poprawi się dokładność pomiaru natężenia opadów i prognozowania zasilania ww. rzek w wody opadowe. Radar pozwoli też na monitorowanie groźnych zjawisk meteorologicznych związanych z wiatrem oraz na ocenę stanu skupienia hydrometeorów (rozróżnia deszcz, grad, śnieg).
Radar na Górze św. Anny zostanie zintegrowany z systemem POLRAD. Uwzględniając dodatkowo planowane wdrożenie systemu INCA, można stwierdzić, że planowana inwestycja umożliwi lepsze prognozowanie hydrologiczne i sterowanie kaskadą zbiorników w celu uzyskania co najmniej 24-godzinnego czasu wyprzedzenia dla planowanych odpływów z tych zbiorników oraz 48-godzinnego wyprzedzenia ostrzeżeń o katastrofalnych wzrostach stanów wody na dolnej Nysie Kłodzkiej i Odrze poniżej ujścia Nysy.
 
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny