Wielki Kanion nagrodzony

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (US Environmetnal Protection Agency – EPA) uhonorowała Park Narodowy Wielkiego Kanionu prestiżową nagrodą „Zielone Wyzwania”. Wyróżnienie to stanowi potwierdzenie wysiłków czynionych przez władze Parku na rzecz zmniejszenia zużycia energii i oszczędności wody.
 
Działania podjęte w kierunku redukcji zużycia energii (o 32%) przełożyły się na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.
 
Podmioty kandydujące do tej nagrody były oceniane na podstawie kilku kryteriów. Między innymi brano pod uwagę wypełnienie przez zgłoszone jednostki zobowiązań w zakresie zmniejszenia zużycia zasobów o co najmniej 5% rocznie w minimum dwóch z sześciu obszarów docelowych: odpadów, wody, energii, transportu, elektroniki i zakupów.
 
Na podstawie: www.epa.gov
Fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny