Większa wydajność

W Rakowicach (woj. dolnośląskie) oddano do użytku zmodernizowaną stację uzdatniania wody (SUW). Przekazana do eksploatacji inwestycja ma zapewnić bezpieczeństwo w dostawach wody dla Bolesławca, a w przyszłości także dla Lwówka Śląskiego.
 
Obiekt jest najważniejszym źródłem wody dla liczącego ponad 40 tys. mieszkańców miasta. Woda w stacji jest czerpana z 13 studni głębinowych, sięgających do głębokości nawet 31 m.
 
W ramach przeprowadzonych prac wymieniono m.in. instalacje z automatyką i sterowaniem, stare studnie oraz przestarzałe rurociągi lewarowe. Wykonano też nową wentylację z osuszaczem powietrza hali filtrów i zamontowano instalację centralnego ogrzewania, zasilaną pompą ciepła. Ponadto zainstalowano 14 filtrów i dwa aeratory. W SUW-ie pracuje również nowy zestaw analizatorów do pomiaru jakości wody. Wybudowano także nowy odstojnik i neutralizator ścieków agresywnych, które pochodzą z chlorowni i pomieszczenia wapna.
 
Inwestycję sfinansowano z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (4,5 mln zł) oraz ze środków własnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu.
 
W efekcie przeprowadzonych prac, których łączny koszt wyniósł 9,4 mln zł, zwiększyła się wydajność ujęcia wody i stacji jej uzdatniania z 8 do 10 tys. m3na dobę.
 
Na podstawie: www.fos.wroc.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu