Większa ekoświadomość

Resort środowiska po raz kolejny zlecił badanie dotyczące świadomości ekologicznej Polaków. Wynika z niego, że większość rodaków pozytywnie ocenia stan środowiska i uważa, że jego ochrona zależy od każdego z nas. – Cieszą mnie deklaracjeindywidualnych zachowań na rzecz ochrony środowiska, takie jak systematyczne sortowanie odpadów, używanie własnych toreb na zakupy czy oszczędzanie wody i energii. To świadczy o tym, że nasze działania edukacyjne i kampanie społeczne mają sens i przynoszą wymierny efekt – skomentował wyniki badań Maciej Grabowski, minister środowiska.
 
W ocenie respondentów, ochrona środowiska może mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy kraju (76% ankietowanych). Na pytanie, dlaczego warto chronić środowisko, niemal połowa pytanych odpowiedziała, iż głównym powodem jest dbałość o zdrowie oraz troska o przyszłe pokolenia. Ponadto połowa Polaków (50%) potwierdza, że stan środowiska zależy przede wszystkim od aktywności każdego z nas.
 
Z ankiet wynika, iż jednym z najważniejszych problemów środowiska w Polsce jest zanieczyszczenie powietrza. Główne powody złej jakości powietrza to – według badanych – emisja dużych obiektów energetycznego spalania, fabryk itp. oraz emisja z transportu samochodowego. Wśród metod redukcji tych zanieczyszczeń ankietowani proponują stosowanie odnawialnych źródeł energii (48%) i wymianę starych pieców węglowych na piece niskoemisyjne (46%). Niemal co trzeci badany wskazuje na termomodernizację budynków (30%) oraz podłączenia indywidualnych gospodarstw do sieci ciepłowniczej (29%).
 
W ciągu ostatnich czterech lat wzrósł odsetek osób regularnie segregujących odpady – w tym roku wynosi 68%. Najczęściej podawaną przyczyną unikania tego obowiązku jest brak odpowiedniej infrastruktury (np. pojemników) i miejsca w domu na ustawienie kilku pojemników. Ponadto 53% Polaków pozytywnie ocenia zarządzanie odpadami.
 
swiadomosc polakow
 
Jak staramy się indywidualnie dbać o nasze środowisko? Prawie trzy czwarte ankietowanych korzysta z toreb wielokrotnego użytku, a 54% stara się unikać nietrwałych produktów oraz wybiera towary produkowane w okolicy miejsca zamieszkania i takie, które mają ekologiczne opakowanie (50%). 73% respondentów zwraca uwagę na ograniczanie zużycia wody, a ponad połowa ankietowanych deklaruje, że zamiast samochodu wybiera komunikację miejską lub rower.
 
Troska o środowisko naturalne u większości Polaków przegrywa jednak z rachunkiem ekonomicznym. Większość osób nie jest bowiem gotowa wydać więcej na rozwiązanie ekologiczne, np. czystą energię. Motorem do oszczędzanie energii czy wody jest więc bardziej troska o domowy budżet niż świadoma postawa ekologiczna.
 
„Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski” zrealizowane zostało przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Wykonano je na losowej ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat, liczącej 1000 osób. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny