Widoczny wysiłek

28 października br. odbył się VI Kongres Wodociągowców Polskich, odbywający się pod hasłem „Wodna racja stanu”. Jego organizatorem była Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”.
 
Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli branży wodociągowo-kanalizacyjnej, biznesu, świata nauki i administracji publicznej, w tym m.in. reprezentantów Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Środowiska oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 
Podejmowane na Kongresie tematy oscylowały wokół wyzwań gospodarki wodnej w aspekcie stanu prawnego i rozwiązań europejskich. – Wysiłek własny i silne wsparcie UE zaowocowały bezprecedensowymi inwestycjami, które w ramach pierwszego Krajowego Programu Oczyszczenia Ścieków Komunalnych wyniosły już 50 mld zł – powiedział Sławomir Brodziński, wiceminister środowiska. W jego ocenie, nie sposób nie zauważyć również ogromnego wysiłku w sferach organizacyjnej i legislacyjnej, takie jak nowela Prawa wodnego w 2014 r.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny