Warunkowo dla Pabianic

2 czerwca 2014 r. Ministerstwo Środowiska wydało potwierdzenie w sprawie warunkowego przyznania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego miasta Pabianic”.
 
Zakres inwestycji obejmuje budowę 0,82 km kanalizacji sanitarnej, modernizację 5,05 km sieci kanalizacyjnej oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody „Jutrzkowicka”. Dzięki realizacji projektu wskaźnik skanalizowania aglomeracji łódzkiej przekroczy 95%, co wpisuje się w założenia Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i cele POIŚ. Obok zadań dotyczących kanalizacji sanitarnej, w ramach przedsięwzięcia będą również realizowane zadania związane z zaopatrzeniem społeczności w wodę, stąd też jego kompleksowy charakter.
 
Wartość całkowita inwestycji to ok. 11,4 mln zł, a przyznane dofinansowanie unijne wynosi ok. 7,6 mln zł.
 
Na podstawie: www.wfosigw.lodz.pl
 

Partner Portalu

Partner Portalu