Warunkowe potwierdzenie

14 sierpnia br. Gminie Kłodawa przekazano warunkowe potwierdzenia dotyczące przyznania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kłodawa – przygotowanie dokumentacji”. Potwierdzenie przekazała Hanna Grunt, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
Prace przygotowawcze do tego projektu będą obejmowały wykonanie dokumentacji technicznej, środowiskowej i aplikacyjnej, niezbędnej do realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, planowanych do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
 
Przedsięwzięcie kosztuje nieco ponad 543 tys. zł, zaś szacowana wartość dofinansowania wynosi blisko 375,3 tys. zł.
 
Na podstawie: www.wfosgw.poznan.pl

Partner Portalu

Partner Portalu