Brzegi będą renaturalizowane

Warta w Poznaniu – brzegi będą renaturalizowane

Podpisano umowę z wykonawcą modernizacji brzegów Warty w Poznaniu. Inwestycja obejmie odcinek między mostem Przemysła I a rozwidleniem Warty i Cybiny po obu stronach brzegu rzeki – poinformował Urząd Miasta Poznania (UM) i dodał, że zmiany wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo i ekosystem, a brzegi będą renaturalizowane. Jak zapowiada poznański magistrat budowa zakończy się do grudnia 2021 r.

Brzegi będą renaturalizowane – betonowe elementy zostaną zastąpione materiałami proekologicznymi

W ramach zapowiedzianej inwestycji dotychczasowe umocnienia rzeki zostaną poddane gruntownej rewaloryzacji, a betonowe elementy zostaną zastąpione materiałami proekologicznymi. Jak zaznacza UM, remont czeka też infrastrukturę brzegową: tarasy, schody i slipy. Wszystko te działania mają pozwolić na zabezpieczenie brzegów Warty przed erozją, a zmiany mają wpłynąć pozytywnie na bezpieczeństwo, ekosystem i atrakcyjność terenów nad Wartą.

Mieszkańcy Poznania chętnie spędzają czas nad rzeką. W ostatnich latach na terenach nadwarciańskich realizowany był szereg inwestycji, powstała m.in. przystań jachtowa w Starym Porcie, rozbudowywana jest Wartostrada. Cały czas przybywa miejsc do rekreacji. Latem poznaniacy i turyści mogą wypocząć na plażach miejskich, przepłynąć się tramwajem wodnym, wypożyczyć łódź motorową i kajaki. Do wyboru mają też wiele wydarzeń kulturalnych. Dzięki rozbudowie monitoringu miejskiego i montażowi oświetlenia nad Wartą jest coraz bezpieczniej. Rewaloryzacja brzegów Warty to kolejny krok – powiedział Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Brzegi będą renaturalizowane na odcinku śródmiejskim rzeki

Jak podaje UM, przedmiotem planowanej inwestycji jest rewaloryzacja brzegów rzeki Warty, polegająca na remoncie obecnie istniejących betonowych umocnień. Prace zaplanowano na odcinku śródmiejskim – od mostu Przemysła I do rozwidlenia rzeki Warty z Cybińskim Kanałem Ulgi (za mostem św. Rocha). To fragment o długości 2,5 km (po obu stronach rzeki będzie to łącznie 5 km). Projekt zakłada także remont elementów infrastruktury brzegowej: tarasów, schodów, slipów oraz wylotów z kanalizacji deszczowej – obejmującej ciąg pieszy po obu stronach brzegu rzeki i elementy cumownicze.

W obecnej chwili, w czasie kiedy już trzeci rok z rzędu zmagamy się z suszą, będącą efektem niewielkich opadów oraz wysokiego parowania, Wody Polskie podejmują kroki, które zmierzają do retencjonowania już i tak uszczuplonych zasobów wodnych praktycznie w każdym możliwym miejscu, które daje ku temu możliwość. Ta inwestycja z pewnością wpisuje się w takie działania – wyjaśnia Bogumił Nowak, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

Brzegi będą renaturalizowane z zastosowaniem przepuszczalnych umocnień

Planowana modernizacja ubezpieczeń brzegowych zakłada zastosowanie przepuszczalnych umocnień w postaci koszy i materacy gabionowych wypełnionych kamieniem naturalnym i humusem, które następnie zostaną pokryte zielenią. Pozwoli to na rozszczelnienie powierzchni skarp przyczyniając się do zwiększenia retencji gruntowej oraz odpływu powierzchniowego na rzecz gruntowego – tłumaczy poznański magistrat.

Z obecnego ekosystemu zostaną wyeliminowane płyty betonowe, które ograniczają wchłanianie wody do gruntu. Zastąpią je materiały naturalne, tj. kamień, drewno, zieleń. Dzięki takiemu zabiegowi nastąpi poprawa w funkcji ekosystemu. Materiały proekologiczne sprawią, że woda będzie poddawana naturalnej filtracji. Przyjęte rozwiązania zabezpieczą brzegi rzeki przed erozją, która stwarza zagrożenie dla przyległej infrastruktury i pogarsza warunki przepływu wód wezbraniowych – tłumaczy Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Prace ruszą w połowie sierpnia

Jak podaje UM, roboty związane z projektem zaczną się w połowie sierpnia br. od brzegu prawego (brzeg wschodni, po stronie Rataj) i będą podzielone na etapy. Łącznie będzie ich sześć – po trzy etapy na każdy brzeg. W pierwszej kolejności prace rozpoczną się od terenu przy moście Przemysła I, na odcinku między 243+500 a 244+155 kilometrem biegu Warty. Dzięki temu w okresie wakacyjnym nie będą wykonywane prace przy miejscach odwiedzanych przez mieszkańców.

Obecne umocnienia rzeki zostały wykonane pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Dziś są w fatalnym stanie. Występują spękania, wykruszenia i liczne załamania. Nie tylko zagrażają bezpieczeństwu wypoczywających nad rzeką i utrudniają uprawianie sportów wodnych, ale też wpływają niekorzystnie na ekosystem – zaznaczają miejscy urzędnicy.

Projekt wart 30,3 mln zł

W przetargu na roboty budowlane złożono osiem ofert, a najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FRANSŁAW z Grodziska Wielkopolskiego. Projekt realizowany jest w formule partnerstwa przez Miasto Poznań z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu, w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałanie 4.1.2. Mała retencja.

Całkowita wartość projektu to 30,3 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło ok. 85% – prawie 26 mln zł. Pozostała część to wkład własny beneficjentów.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Poznania

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama