Wały przeciwpowodziowe zmodernizowane

W sumie blisko 14 km liczą odcinki nadwiślańskich wałów przeciwpowodziowych, przebudowane w tym roku w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. 8 grudnia br. odbył się odbiór końcowy inwestycji dotyczącej przebudowy odcinka wału w gminach Świecie i Dragacz, a dzień później – odbiór modernizacji wału Niziny Ciechocińskiej na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.
 
ochrona powódź
 
Największym, a zarazem najkosztowniejszym projektem była przebudowa kolejnego odcinka wału chroniącego przed powodzią dolinę rzeki Wisły na odcinku od Sartowic Dolnych do miejscowości Nowe. Za 24,5 mln zł odbudowano 5,5 km wału, poprzez uszczelnienie jego korpusu i podłoża pod nim, przesunięcie wału z drogi powiatowej w stronę międzywala oraz wykonanie przejazdów i umocnień wałowych. Całkowita długość wału wynosi 31,8 km.
 
Zakończył się również kolejny etap modernizacji wału Niziny Ciechocińskiej na terenie Aleksandrowa Kujawskiego. Celem przedsięwzięcia była poprawa ochrony przeciwpowodziowej tego obszaru na długości 3,2 km, poprzez podniesienie wysokości istniejącego wału, uszczelnienie jego korpusu i podłoża, modernizację przejazdów wałowych oraz umocnienie skarp wału koszami wypełnionymi kamieniem. Zadanie pochłonęło 11 mln zł.
 
W ramach prowadzonych inwestycji zakończono także przebudowę blisko pięciokilometrowego odcinka wału wiślanego, chroniącego Podmiejską Nizinę Chełmińską przed podtopieniami. Projekt miał na celu zwiększenie stateczności i ograniczenie filtracji przez korpus i podłoże wału. Wał chroni powierzchnię ok 540 ha.
 
Wsparcie finansowe na ww. przedsięwzięcia pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (29,2 mln zł), środków budżetu państwa (0,8 ml zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (1,5 mln zł) oraz rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (11,1 mln zł).
 
Na podstawie: www.kujawsko-pomorskie.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu