Wały po modernizacji

Blisko 9 mln zł kosztowała rozbudowa prawego wału rzeki Koprzywianki w gminie Samborzec. Zakończoną inwestycję oficjalnie przekazano do użytku 12 listopada br. Koordynatorem robót był Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.
 
Stan techniczny zabezpieczenia przeciwpowodziowego był na tyle zły, że trzeba było przeprowadzić prace renowacyjne. W ramach modernizacji doprowadzono koronę wału do wymaganych rzędnych, z poszerzeniem i wyprofilowaniem go od strony rzeki, oraz uszczelniono korpus matą bentonitową, a podłoże – ścianką szczelną stalową od strony odwodnej. Ponadto odnowiono śluzy wałowe i uporządkowano układ komunikacyjny wału.
 
Łączna wartość projektu to niemal 8,9 mln zł.
 
Na podstawie: www.sejmik.kielce.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu