W trosce o jezioro

Tuż obok Chojnic leży Jezioro Charzykowskie. Aby zapobiec jego eutrofizacji, chojnickie Miejskie Wodociągi podjęły się realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Chojnice”. Dzięki dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko uda się przeprowadzić to przedsięwzięcie.
Celem zadania jest przebudowa oczyszczalni ścieków w Chojnicach, modernizacja blisko 11,5 km kanalizacji sanitarnej i niemal 5,4 km sieci wodociągowej oraz budowa 2,4 km kanalizacji deszczowej. W ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w obiekcie zainstalowane zostaną nowe, efektywniejsze i mniej energochłonne urządzenia. Dzięki temu zwiększona zostanie jej przepustowość,  a także powstaną warunki do oczyszczania ścieków komunalnych o wysokim ładunku zanieczyszczeń.
 
Realizacja inwestycji wpłynie na ograniczenie ilości związków biogennych odprowadzanych do jeziora. Ponadto fale wód burzowych, powstające podczas nawalnych deszczy, nie będą już trafiały do jeziora, co z pewnością wpłynie na stan jego wód.
 
Na podstawie: www.wfosigw.gda.pl

Partner Portalu

Partner Portalu