W trosce o cenne obszary

Niemal 8,5 mln zł pochłonie inwestycja, której realizacji podjęło się Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej. To sporo, nic zatem dziwnego, że spółka ubiegała się o dofinansowanie tego projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zabiegi Przedsiębiorstwa zakończyły się sukcesem. 6 czerwca br. podpisano umowę dotacyjną przedsięwzięcia pn. „Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna Białostocka”. Wysokość wsparcia sięgnęła blisko 5,8 mln zł.
 
Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3 km oraz sieci wodociągowej o takiej samej długości. W wyniku realizacji inwestycji dostęp do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej uzyskają 252 osoby, zaś do wodociągu – 66 osób. Najważniejszym celem projektu jest poprawa jakości środowiska na obszarach cennych przyrodniczo.
 
Zakończenie i rozliczenie przedsięwzięcia powinno nastąpić do końca 2015 r.
 

Partner Portalu

Partner Portalu