Urząd przypomina

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest w ramach czterech głównych komponentów: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów. Obowiązek składania informacji o zakresie korzystania ze środowiska dotyczy wszystkich przedsiębiorców i instytucji publicznych. Stąd też Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, we współpracy z gminami i powiatami, rozpoczął akcję informacyjną, przypominającą o tych obowiązkach.
 
Przy tej okazji Urząd dokonał pewnego podsumowania. Dotychczas wpłynęło doń ok. 21 tys. sprawozdań za korzystanie ze środowiska w 2013 r. Wysokość wpływów z tego tytułu wyniosła blisko 276 mln zł. Pieniądze te są przekazywane na rachunki Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, do budżetów gmin i powiatów, a także do budżetu województwa. Niemal całość tych wpłat jest kierowana na realizację działań związanych z ochroną środowiska.
milionowa inwestycja
 
Firmy złożyły także blisko 600 sprawozdań dotyczących opłaty produktowej i odprowadziły 85 tys. zł tytułem opłat. Ten obowiązek dotyczy przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach, m.in. z tworzyw sztucznych, aluminium, stali, papieru i tektury.
 

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny