Urodziny Grubej Kaśki

Pięćdziesięciolecie największej studni infiltracyjnej w Europie – „Grubej Kaśki” – stojącej w nurcie rzeki było okazją do wizytacji trwającej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody „Praga” w Warszawie o technologię ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym. Inwestycja ma zakończyć się w przyszłym roku.
 
Budowa „Grubej Kaśki” była jedną z bardziej innowacyjnych inwestycji lat 60. XX w. w naszym mieście. Autorami koncepcji byli inżynierowie Włodzimierz Skoraszewski i Stanisław Wojnarowicz, ówczesny dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – podkreśliła Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.
 
„Gruba Kaśka” jest najbardziej charakterystycznym obiektem Stacji Uzdatniania Wody „Praga”. Ma ponad 49 m wysokości, blisko 44 m obwodu i jest połączona z terenem stacji 311-metrowym tunelem biegnącym pod Wisłą. Woda z „Grubej Kaśki” po raz pierwszy pojawiła się w warszawskich kranach we wrześniu 1964 r.
 
Pobór wody spod dna Wisły odbywa się przy pomocy piętnastu drenów (perforowanych rur), rozłożonych promieniście wokół obiektu, na głębokości ok. 7 m. Woda po procesie infiltracji przez naturalne złoże piaskowo-żwirowe, którym jest dno rzeki, trafia do wnętrza studni, skąd za pomocą pomp tłoczona jest do kolejnych etapów uzdatniania. SUW „Praga” produkuje średnio 65 tys. m³ wody na dobę, a strefa zasilania stacji obejmuje ok. 30% powierzchni miasta.
 
Na podstawie: www.um.warszawa.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu