Uroczyste podsumowanie

„Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko-Biała – to tytuł zakończonej właśnie bialskiej inwestycji. W Urzędzie Miejskim uroczyście podsumowano projekt, którego inwestorem była spółka AQUA.
 
To ponad 100-milionowe przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota dotacji wyniosła blisko 54 mln zł.
 
Zadanie polegało na kompleksowym uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej miasta poprzez budowę rozdzielczego systemu kanalizacji sanitarnej, uzupełnionej o modernizację istniejących i budowę nowych odcinków wodociągów. W sumie powstało 145 km kanalizacji sanitarnej i 8 km sieci wodociągowej oraz wymieniono 16 km starej sieci wodociągowej. Zakończenie inwestycji gwarantuje dostęp do kanalizacji 98,3% mieszkańców Bielska-Białej.
 
Aktualnie trwa przyłączanie budynków do kanalizacji. Miasto włączyło się z pomocą w osiągnięcie efektu ekologicznego, oferując mieszkańcom dofinansowanie wykonanych przyłączy.
 

Partner Portalu

Partner Portalu